Slik leder du best små og mellomstore bedrifter

Person som leder et møte og peker på post-it-lapper.
LEDELSE I SMÅ BEDRIFTER: Ny forskning fra NHH viser at oppgaveorientert ledelse bidrar til lønnsomhet og effektivitet, og at relasjonsorientert ledelse bidrar til mer endringsvillige medarbeidere. Ledere bør mestre begge stilene, forteller Therese E. Sverdrup, prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid og førsteamanuensis ved NHH. Foto: Unsplash v. You X Ventures
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

20. mai 2020 10:45

Slik leder du best små og mellomstore bedrifter

Særlig under kriser bør ledere mestre dobbeltheten av sette klare rammer og å vise hensyn, forteller NHH-forsker.

Bilde av Therese Sverdrup.
– Ansatte som er emosjonelt knyttet til og identifiserer seg med organisasjonen er en styrke. De er mer involverte i bedriften og er mer sannsynlige til å tilpasse seg forandringer, sier prorektor Therese E. Sverdrup. Foto: Eivind Senneset

– I perioder med mange endringer eller i krisetider, som nå med koronaviruset, er det ekstra behov for ledere som avklarer forventninger og viser støtte. Dette fordi det er mye usikkerhet, endringer i jobbhverdag og at ansatte kan oppleve at de er mer ensomme, engstelige eller sliter med motivasjonen.

Det sier Therese E. Sverdrup, prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid og førsteamanuensis ved NHH.

Sammen med tre andre forskere fra handelshøyskolen, har Sverdrup undersøkt hvordan ulike lederstiler påvirker ansatte i små og mellomstore bedrifter. I studien skiller de mellom oppgaveorientert og relasjonsorientert ledelse.

Økt lønnsomhet

Forskerne finner at førstnevnte bidrar positivt til selskapets lønnsomhet og effektivitet, mens sistnevnte bidrar til hvor mottakelige ansatte er for endringer. I studien ble ansatte bedt om å vurdere sin villighet til å ta på seg nye oppgaver, sette seg inn i ny teknologi og jobbe på andre måter enn tidligere.

– Når en leder utøver oppgaveorientert ledelse uttrykker han eller hun tydelige forventninger til medarbeiderne sine og oppfordrer de til å følge standardiserte prosedyrer i organisasjonen. En leder som er relasjonsorientert derimot, er vennlig og imøtekommende, er opptatt av at de ansatte trives og er støttende.

NHH-forskeren påpeker at de to lederstilene bør kombineres siden de tilfører noe de fleste organisasjoner etterstreber – både lønnsomhet og endringsvilje. Om ledere velger bort den ene, som oppgaveorientert, får ikke de ansatte retningen de trenger for å utføre arbeidet sitt, forteller Sverdrup.

LES OGSÅ:

Nå blir alle ledere kriseledere – lenge

Den største synden nå, er å ikke innse at du er kriseleder, også om du ikke er trent på det. Nå må du lede «på stående fot», skriver Synnøve Nesse i Dagens Næringsliv.

Om studien

  • Studien «Embracing the duality of consideration and initiating structure: CEO leadership behaviors and small firm performance» er utført av Inger N. Basker, Therese E. Sverdrup, Vidar Schei og Alexander M. Sandvik ved Norges Handelshøyskole.
  • Den er gjennomført i regi av FOCUS-programmet som er et næringslivsrettet forskningsprogram i samarbeid mellom NHH og norsk næringsliv.
  • Studien viser at oppgaveorientert ledelse bidrar positivt til selskapets lønnsomhet, og at relasjonsorientert ledelse bidrar positivt til ansattes endringsvilje og øker deres «affektive forpliktelse».
  • Den består av en spørreundersøkelse blant 28 små og mellomstore regnskapsbyråer i Norge med totalt 235 ansatte. Forskerne innhentet også lønnsomhetstall fra offentlige registre på bedriftene i studien.  

Affektiv forpliktelse er en styrke

I studien finner de også at relasjonsorientert ledelse bidrar til økt grad av «affektiv forpliktelse» blant de ansatte. Affektiv forpliktelse handler om dedikasjon og hvor følelsesmessig involvert medarbeiderne er til organisasjonen.

– Ansatte som er emosjonelt knyttet til og identifiserer seg med organisasjonen er en styrke. De er mer involverte i bedriften og er mer sannsynlige til å tilpasse seg forandringer. Endringsvillige medarbeidere er essensielt for bedrifters overlevelse og fremtidige suksess, sier NHH-forskeren. 

Undersøkte regnskapsbyråer

Studien undersøkte lederskap i 28 små og mellomstore regnskapsbyråer i Norge. Sverdrup mener disse selskapene er spesielt interessante å undersøke, da de har stått og står overfor store endringer.

– Regnskapskontorer har tradisjonelt tilbudt standardtjenester, men på grunn av store teknologiske endringer, er også deres bransje i endring. De står i fare for at tjenestene deres blir automatisert og må dermed fornye seg. For å gjennomgå slike store endringer trenger man gode ledere, sier hun.

Sverdrup mener at ledere i små selskaper ofte er nøkkelen til suksess.

– Ledere i små selskaper er trolige den viktigste faktoren til suksess. De jobber spesielt tett med sine ansatte og har et veldig synlig lederskap som kan gi umiddelbare effekter.

Les også:

Ledere glorifiserer selvdrevne ansatte

Såkalt indre motiverte arbeidstagere presterer best – når de er motivert. Hva skjer når de ikke er motivert, spør Christian Braathen i DN-kronikken.