Etiopiske kvinners arbeidsmuligheter og rolle i hjemmet

Kvinne med barn
Avhandlingen til Sandra Kristine Halvorsen, "Essays on household decision-making and women’s labor supply in Ethiopia", fokuserer på kvinner i Etiopia: Deres rolle og makt i hjemmet, arbeidsdeltakelse og fertilitetsbeslutninger. Foto: Dazzle Jam, Pexels
Disputas

21. mai 2020 12:21

Etiopiske kvinners arbeidsmuligheter og rolle i hjemmet

Sandra Kristine Halvorsen disputerer for doktorgraden ved NHH 5. juni med avhandlingen «Essays on household decision-making and women’s labor supply in Ethiopia».

Sandra Kristine Halvorsen, PhD-kandidat ved Institutt for samfunnsøkonomi.
Sandra Kristine Halvorsen, PhD-kandidat ved Institutt for samfunnsøkonomi.

Avhandlingen fokuserer på kvinner i Etiopia: Deres rolle og makt i hjemmet, arbeidsdeltakelse og fertilitets-beslutninger.

Ved bruk av et stort felteksperiment (randomisert kontrollert studie), intervjuer og lab-eksperimenter, finner Sandra K. Halvorsen og hennes medforfattere at etiopiske kvinner i urbane områder har relativt høy beslutningsmakt i hjemmet. Likevel bærer kvinnene hovedansvaret for driften av hjemmet og forventes å ha full kontroll over husholdningens matinntak og barneoppdragelse. Derfor, viser studien, gir menn mer penger til sine koner i lab-eksperimenter enn det kvinnene gir sine menn (kapittel 1).

Etiopia er et land med rask økonomisk vekst, og industrialiseringen skaper mange nye arbeidsplasser for kvinner. I to av avhandlingens kapitler undersøker Halvorsen og medforfatterne hvordan slike arbeidsmuligheter påvirker livene til etiopiske kvinner:

I et stort felteksperiment med over 1000 jobbsøkerne ble halvparten tilbudt en jobb basert på loddtrekning. Etter ett år hadde gruppen som ble tilbudt jobb mye høyere inntekt enn dem som ikke fikk jobben på samme tidspunkt (kapittel 2). Dette viser at det er få inntektsalternativer for kvinner i disse områdene.

Men studien viser også at fabrikkarbeid er lite attraktivt til tross inntektsmuligheten. Blant de 500 kvinnene som fikk jobbtilbudet, sluttet omtrent halvparten av dem etter kort tid. 

Intervjuer avdekker tre hovedårsaker til dette: Urealistiske forventninger til lønn og arbeidskrav, dårlige arbeidsforhold og vanskelig å kombinere jobb med familieansvar (kapittel 3).

I tillegg til dette, finner studien (kapittel 2) ingen påvirkning av arbeidsdeltakelse på kvinners forhandlingsmakt eller ønsket fertilitet.

Les avhandlingen her.

Veiledere:

Professor Kjetil Bjorvatn, (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH og FAIR

Forskningsdirektør Espen Villanger, CMI Research Director

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, 5. juni 2020 10:15 - 14:00
Prøveforelesningen starter klokken 10:15

Tema for prøveforelesning:

Premature deindustrialization

Bedømmelseskomiteen:

Postdoktor Vincent Somville (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH og FAIR

Professor Bereket Kebede, Universitet i East Anglia, England

Førsteamanuensis Lore Vandewalle, Graduate Institute, Geneve

Om kandidaten:

Sandra Kristine Halvorsen har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi og knyttet til forskningssenteret FAIR, NHH og Chr. Michelsen Institutt.