Utformer fremtidens pensjonssystem

Professor Ola H. Grytten og to eldre menn. Foto: Pixabay/NHH
Professor Ola H. Grytten deltar i evaluering av dagnes. Pensjonssystemet skal gi gode pensjonsnivåer, samtidig som det opprettholder rimelig byrdefordeling både innad i hver generasjon og mellom generasjonene. Foto: Pixabay/NHH
NHH Av Mari Hansen Ingleson

16. juni 2020 10:00

Utformer fremtidens pensjonssystem

Professor Ola H. Grytten er medlem i pensjonsutvalget, oppnevnt av regjeringen. Ekspertutvalget skal evaluere om pensjonsreformen fra 2011 virker etter hensikten, og foreslå eventuelle justeringer.

– Pensjonsreformen er kanskje den viktigste velferdsreformen i nyere tid. Det førende for utvalgets arbeid er at vi ønsker et pensjonssystem som er økonomisk og sosialt bærekraftig, og som legger vekt på verdien av å kunne stå i arbeid, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

– Største velferdsreform i moderne tid

Konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund leder pensjonsutvalget. Utvalgets ytterligere tolv medlemmer er satt sammen av representanter utpekt av partiene på Stortinget, samt fagpersoner med særlig kunnskap om pensjon og offentlig økonomi. Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Ola H. Grytten, er blant de tolv medlemmene.    

– Pensjonsreformen er kanskje den største velferdsreformen i moderne tid, og det er avgjørende for framtiden at vårt velferdssystem er bærekraftig over tid. Det er derfor viktig at pensjonsreformen virker etter hensikten, ikke minst av hensyn til dagens unge, sier Kristin Skogen Lund.

Utvalget skal evaluere om dagnes pensjonsordning vil nå de langsiktige målene for reformen, og om det er behov for justeringer for å sikre at ordningen er bærekraftig. Pensjonssystemet skal gi gode pensjonsnivåer, samtidig som det opprettholder rimelig byrdefordeling både innad i hver generasjon og mellom generasjonene.

Les også:

Thøgersen med i ekspertutvalg

Ekspertutvalget «Norge mot 2025» skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter koronapandemien.

Fremtidens pensjonssystem

– Et pensjonssystem skal være forutsigbart og langsiktig, og det kan ta flere tiår før endringer får full effekt. Derfor er det viktig å legge til rette for brede politiske forlik i pensjonspolitikken. Vi har som mål at evalueringen skal bidra til å befeste den tverrpolitiske oppslutningen om pensjonsreformen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det skal etableres et råd bestående av partene i arbeidslivet som gir innspill til sutvalget. Representanter fra ungdomspartiene vil også bli invitert til å komme med innspill, på den måten vil yngre generasjoner være med å utforme fremtidens pensjonssystem. Utvalget skal levere sitt arbeid i mars 2022.

LES OGSÅ:

Katrine V. Løken med i ekspertgruppe

Professor Katrine V. Løken er nytt medlem av ekspertgruppen som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak. De skal også vurdere tiltak for vekst og omstilling.

Utvalget består av:

 • Kristin Skogen Lund, konsernsjef, Oslo (leder)
 • Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver, Oslo
 • Ola H. Grytten, professor, Bergen
 • Christl Kvam, kommunedirektør, Gjøvik
 • Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, Oslo
 • Hilde Olsen, nasjonal ekspert, Oslo
 • Axel West Pedersen, professor, Bærum
 • Jon Håvard Solum, administrerende direktør, Grong
 • Terje Søviknes, nestleder, Bjørnafjorden
 • Ragnar Torvik, professor, Trondheim
 • May Britt Vihovde, administrasjonssekretær, Haugesund
 • Kjell Vaage, professor, Bergen