Climate Futures blir SFI-senter

Climate Futures skal samarbeide med partnere fra en rekke klima- og værutsatte sektorer, for å lage nye løsninger for å forutsi og ikke minst håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover i tid.
Av NORCE / NHH

12. juni 2020 10:20

Climate Futures blir SFI-senter

NORCE får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon: Climate Futures skal varsle klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover. NHH og SNF er partnere i den nye SFI-en.

Forskningsrådet har besluttet å gi Climate Futures den prestisjetunge statusen SFI, senter for forskningsdrevet innovasjon.

Sju forskningspartnere

Senteret Climate Futures ledes av NORCE, og består for øvrig av sju forskningspartnere og nær 30 brukerpartnere fra næringslivet. Disse representerer sektorer som landbruk, fornybar energi, katastrofeberedskap, skipsfart, forsikring, finans, risikostyringstjenester, samt offentlige organisasjoner.

Thøgersen
NHHs rektor Øystein Thøgersen.

– Dette er et meget lovende prosjekt hvor NHH inngår i et spennende tverrfaglig samarbeid med en gruppe meget solide institusjoner. «Climate Futures» retter oppmerksomheten mot en av vår tids største samfunnsutfordringer, så dette er både bra og viktig, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen.

Håndtere risiko

Mer ekstreme værhendelser og -fenomener som følge av klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet.

Climate Futures skal samarbeide med partnere fra en rekke klima- og værutsatte sektorer, for å lage nye løsninger for å forutsi og ikke minst håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover i tid.

– Dette er fantastiske nyheter. Vi visste at tematikken i Climate Futures var tidsrelevant, og vi er glade for at Forskningsrådet også ser at klimarisiko er et område som krever stor innsats på forskningsfronten. Vi i NORCE og Bjerknessenteret har med oss en strålende gruppe av forskningsaktører, bedrifter og offentlige instanser, sier senterleder og klimaforsker Erik Kolstad i NORCE og Bjerknessenteret.

Shipping og logistikk

Roar Os Ådland, professor ved Institutt for foretaksøkonomi og Senter for shipping og logistikk, NHH.
Roar Os Ådland, professor ved Institutt for foretaksøkonomi og Senter for shipping og logistikk, NHH.

Professor Roar Os Ådland ved Institutt for foretaksøkonomi er en av NHH-forskerne som skal jobbe med Climate Futures. Centre for Shipping and Logistics med professor Stein W. Wallace, sammen professor Linda Nøstbakken, førsteamanuensis Geir Berentsen og postdoktor Håkon Otneim, begge Institutt for foretaksøkonomi, er også med i NHHs gruppe.

- Vi gleder oss til å samarbeide med så mange viktige forskningsinstitusjoner og partnere fra næringslivet. Deltagelsen i et slikt senter utgjør en betydelig styrking av forskningen på shipping, logistikk, naturressurser og forsikring ved NHH, sier Ådland.

Climate Futures vil bruke maskinlæring og avansert statistikk for å lage algoritmer som forbedrer kvaliteten på klimavarsler. En nøkkel vil være å styrke kunnskapen om hvordan klimavariabler som nedbør, vind og temperatur samhandler, og å bruke kunnskapen for å utnytte de fysiske modellene bedre. Dette har i en årrekke blitt bygget opp i Bjerknessenteret, der klimaforskerne i NORCE, UiB og Nansensenteret er samarbeidspartnere. 

Offentlige og private aktører

- Climate Futures skal løfte bevisstheten rundt klimarisiko som nær alle offentlige og private sektorer må forholde seg til nå og i fremtiden. Vi skal bygge fundamentet for dette i samarbeid med det offentlige og private aktører. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Trond Dokken, konserndirektør klima i NORCE.

Forskningspartnere i Climate Futures:
NHH / SNF, Universitetet i Bergen, Norsk regnesentral, Meteorologisk institutt og Nansensenteret.
NORCE, UiB og Nansensenteret er alle samarbeidspartnere i Bjerknessenteret for klimaforskning.

Bedrifter og offentlige instanser i Climate Futures:

BKK, Golden Ocean, Gartnerhallen, Graminor, MOWI, StormGeo, Agder Energi, Tryg Forsikring, Norges Bondelag, Western Bulk, KLP, G2 Ocean, Safetec, Statkraft, Norsk Landbrukrådgiving, Vestland Fylkeskommune, Viken Fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune, Alle fylkesmennene i Norge, representert ved Fylkesmannen i Vestland