Tina Søreide fikk formidlingspris

tina Søreide
Vinneren av NHHs pris for fremragende formidling gikk til professor og korrupsjonsekspert Tina Søreide. «Vinneren av årets pris har i en årrekke bidratt til å løfte frem viktige og kompliserte temaer i norsk offentlighet. Hun har markert seg som en viktig stemme, fordi hun evner å formidle forståelig om temaer korrupsjon, samfunnsansvar og utviklingsøkonomi», sier juryen. Foto: Helge Skodvin

18. desember 2020 15:28

Tina Søreide fikk formidlingspris

Vinneren av NHHs pris for fremragende formidling gikk til NHH-professor og korrupsjonsekspert Tina Søreide ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Tina Søreide ble i dag tildelt NHHs pris for fremragende formidling, en pris som deles ut hvert tredje år. Søreide er professor i jus og økonomi ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Sensitive tema

Juryen besto av prorektor for forskning Kenneth Fjell, leder for kulturavdelingen i Bergens Tidende Liv Skotheim, professorene Inger G. Stensaker og Gisle Andersen og Sigrid Folkestad fra Avd. for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Tiltakene mot hvitvasking koster mer enn de smaker

Det er klart vi skal bekjempe problemer som storstilt hvitvasking og korrupsjon, men måten det skjer på kan diskuteres.

I sin begrunnelse trekker juryen fram Søreides innsats i media, formidling nasjonalt og internasjonalt og arbeid for å spre kunnskap blant unge. Hun er også en hyppig gjest på senioruniversitetene rundt om i landet. 

Vinneren av årets pris har i en årrekke bidratt til å løfte frem viktige og kompliserte temaer i norsk offentlighet. Hun har markert seg som en viktig stemme både på Vestlandet og nasjonalt, fordi hun evner å formidle forståelig om temaer som få har kunnskap om - korrupsjon, samfunnsansvar og utviklingsøkonomi.

Jeg vet at jeg jobber med sensitive tema. Derfor betyr det veldig mye at NHH med dette bekrefter at de støtter aktiv deltakelse i samfunndebatten, og at vi kan snakke fritt. Det er svært motiverende. Jeg håper at denne prisen også oppmuntrer andre til å ta aktivt del i samfunnet, og kanskje særlig kvinner, sier Tina Søreide.

Faglig tyngde 

Juryen mener videre at Søreide behersker kunsten å hekte seg på aktuelle saker med tydelige og presise formuleringer. Det er ikke mange forskere som er så aktive og så bredspektret i sin formidling. Hun bruker sin faglige tyngde og stiller opp som kilde i saker på tv og radio, skriver innlegg i avisene og holder foredrag både innen- og utenlands. Kunnskapen henter hun fra egen forskning og publisering, fra arbeidet med rådgivning for norske myndigheter, for OECD, FN og Verdensbanken. Vinneren er også opptatt av å formidle direkte til barn og unge, og stiller alltid opp – enten det er til debatt i Forskningsdagene i Bergen eller foredrag for elever i videregående skole.

Korrupsjonsforsker: – Tilliten til myndighetene er svekket

Norge faller på korrupsjonsrangering. – Et signal om at befolkningens tillit til norske myndigheter er svekket, sier NHH-professor Tina Søreide.

Tina Søreide ytrer klare og tydelige meninger ved å dra abstrakte, komplekse debatter om økonomi ned på et konkret og forståelig plan. Hun er derfor en inspirasjon for andre forskere til å være en premissleverandør i samfunnsdebatten og med faglig autoritet rydde opp i debatter som havner på ville veier.

– Min varsling var historisk

En av de mest kjente varslerne i nyere tid er bankmannen Bradley Birkenfeld. – Min historiske varsling har ført til at flere har stått fram med avsløringer om korrupsjon i finans, sier han.