Humankapital i nye bedrifter påvirker prestasjonene

Sujit Pandey
Doktoravhandlingen til Sujit Pandey fokuserer på hvordan humankapital i nystartede bedrifter påvirker deres prestasjoner. Pandeys prøveforelesning er 27. april og disputas 28. april. Foto: pexels.com
Disputas

14. april 2020 13:04

Humankapital i nye bedrifter påvirker prestasjonene

Sujit Pandey disputerer for doktorgraden ved NHH 28. april 2020 med avhandlingen «Human Capital and New Firm Performance: Founders, Employees and Board Members». Prøveforelesningen er 27. april.

Avhandlingen til Sujit Pandey fokuserer på hvordan humankapital i nystartede bedrifter påvirker deres prestasjoner. I motsetning til brorparten av eksisterende forskning, benytter Pandey andre kilder til humankapital enn entreprenørens, spesifikt på betydningen av styremedlemmers egenskaper og egenskapene til bedriftens første ansatte.

Den første artikkelen undersøker betydningen av styremedlemmers humankapital, og hvilke egenskaper ved styremedlemmer som øker deres betydning for nystartede bedrifters utvikling. Artikkelen håndterer et sentralt metodisk problem gjennom å sammenligne bedrifter hvor et styremedlem dør, med en kontrollgruppe av bedrifter med lik forventet vekst. Dernest estimeres hvilken effekt det avdøde styremedlemmets egenskaper har for bedriftens utvikling i forhold til kontrollgruppen.

Den andre artikkelen fokuserer på bedrifter startet av entreprenører med innvandrerbakgrunn. Artikkelen finner at slike bedrifter i gjennomsnitt presterer lavere enn bedrifter startet av innfødte entreprenører. Dernest undersøkes om denne prestasjonsforskjellen påvirkes av om innvandrerbedriftene har styremedlemmer som er innfødte. Pandey finner at med innfødte styremedlemmer med relevant bransjeerfaring som ikke er familiemedlemmer, presterer de bedre enn bedrifter startet av innfødte entreprenører.

Den tredje artikkelen analyserer hvordan den første ansettelsen som gjøres i en nystartet bedrift har konsekvenser for kvaliteten på ansettelse nummer to, og hvordan den relative betydningen til egenskaper ved entreprenøren og egenskaper ved den første ansatte, varierer.

Veiledere:

Professor Lasse Lien (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Bram Timmermans, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor II Peter Klein, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Prøveforelesningen starter klokken 09:00 mandag 27. april 2020

Lenke til prøveforelesning

Disputasen starter 16:00 tirsdag 28. april 2020

Lenke til disputas

Zoom videokonferanse, NHH

Tema for prøveforelesning:

How does human capital affect firm strategy and innovative activity?

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Tina Saebi, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Michael Dahl, Aarhus Universitet

Professor Robert Wuebker, Universitetet i Utah

Om kandidaten:

Sujit Pandey har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Kontakt:

Sujit.pandey@nhh.no