Hvilke ulikheter er akseptable?

skole
I avhandlingen «Essays on Inequality Acceptance» studerer Ranveig Falch hvilke ulikheter folk synes er moralsk akseptable, og hvordan preferanser for ulikhet formes. Ett av kapitlene relaterer seg til «guttekrisen» og undersøker om folk synes det er mer akseptabelt når menn henger etter, enn når kvinner gjør det. Ill-foto: pxhere.com
Disputas

10. september 2019 12:47

Hvilke ulikheter er akseptable?

Ranveig Falch disputerer for doktorgraden ved NHH 24. september 2019 med avhandlingen «Essays on Inequality Acceptance».

Ranveig Falch, stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi og FAIR, NHH.
Ranveig Falch, stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi og FAIR, NHH.

Avhandlingen, som består av tre kapitler, undersøker hvilke ulikheter folk synes er moralsk akseptable, og hvordan preferanser for ulikhet formes. Den belyser flere viktige politiske debatter:

Det første kapittelet relaterer seg til «guttekrisen» og undersøker om folk synes det er mer akseptabelt når menn henger etter, enn når kvinner gjør det. Basert på et eksperiment med over 3000 amerikanere, finner vi sterke bevis for negativ forskjellsbehandling av lavt presterende menn. Våre resultater tyder på at denne forskjellsbehandlingen reflekterer statistisk rettferdighetsdiskriminering.

Kapittel to undersøker folks preferanser for hvordan utdanningsressurser bør fordeles i samfunnet. I et eksperiment får over 2000 amerikanere avgjøre hvordan de skal fordele utdanningsressurser mellom elever som lærer sakte og raskt. Elevene som lærer sakte prioriteres og tildeles i snitt to tredjedeler. Kostnadseffektivitet og elevenes relative motivasjon påvirker fordelingsvalget, men elevene som lærer sakte forblir høyest prioritert.

Det tredje kapittelet belyser hvordan ulikhetsaksept i samfunnet kan bli overført fra en generasjon til en annen. I et eksperiment med over 6000 voksne, finner vi en slående landforskjell i hvordan voksne takler fordelingskonflikter mellom barn i to samfunn med veldig ulik grad av inntektsulikhet, Kina og Norge. I samme typen fordelingsvalg, implementerer voksne i Kina mer enn dobbelt så mye ulikhet mellom barn, sammenlignet med voksne i Norge.

Veiledere:

Professor Bertil Tungodden (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR, NHH

Professor Uri Gneezy, Universitetet i California, San Diego

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH 24. september 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The economics of inequality: Behavioral insights

Bedømmelseskomiteen:

Professor Kjell Gunnar Salvanes (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Matthias Sutter, Max Planck Institute

Professor Anna Dreber Almenberg, Stockholm School of Economics

Om kandidaten:

Ranveig Falch har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi og tilknyttet Senter for fremragende forskning FAIR, NHH. Hun har både master- og bachelorgraden fra NHH. Som PhD-student ved NHH har hun hatt forskningsopphold ved Universitetet i California, både i San Diego og i Berkeley.

Kontakt:

Ranveig.falch@nhh.no