– Norsk økonomi står overfor betydelig klimarisiko

Bilde av klimaendringer.
Regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko etterlyser en ambisiøs og effektiv klimapolitikk. 5. april er det frokostmøte på Litteraturhuset med tema «Klimarisiko – finans, børs og norsk økonomi». Foto: Pexels v. Jaymantri.
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

26. mars 2019 14:57

– Norsk økonomi står overfor betydelig klimarisiko

– Med en åpen økonomi i en stadig mer globalisert verden, vil også Norge påvirkes av klimaendringer, sier prorektor ved NHH. Fredag 5. april diskuteres norsk økonomi og klimarisiko i Bergen.

Klimarisikoutvalget

Klimaendringene og verdenssamfunnets respons på disse vil i fremtiden påvirke norsk økonomi på flere måter. Ifølge regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko skyldes dette stor usikkerhet knyttet til menneskers påvirkning på klima, klimapolitikk og teknologisk utvikling.

– Dette betyr at norsk økonomi står overfor betydelig klimarisiko. Det er viktig at vi er forberedt på dette og håndterer risikoen godt, slik at vi kan iverksette riktige tiltak som begrenser mulige negative økonomiske virkninger, sier prorektor ved NHH og medlem av Klimarisikoutvalget, Linda Nøstbakken.

Vil du delta? Se fullstendig program her.

Utvalget har undersøkt hvordan ulike klimarisikofaktorer påvirker norsk økonomi. I desember i fjor leverte de rapporten «Klimarisiko og norsk økonomi» til finansminister Siv Jensen.

Fredag 5. april er utvalgets rapport, samt klimaendringer og klimapolitikkens påvirkning på norsk økonomi, tema for et frokostmøte på Litteraturhuset i Bergen.

Les også:

Lønnsom og grønn private equity

Aktører innen private equity har alle muligheter til å bidra til den grønne omstillingen og samtidig tjene gode penger på det.

Kan gi betydelige tap

Aktører fra næringsliv, politikk og akademia deltar på arrangementet, som har fått temaet «Klimarisiko – finans, børs og norsk økonomi». Møtet arrangeres av NHH, Finans Norge, Finansforbundet og Norsk Klimastiftelse.

–Norge er i utgangspunktet godt rustet for å håndtere klimarisiko, men alvorlige klimaendringer kan likevel gi store negative konsekvenser, sier Nøstbakken. 

Utvalget mener en ambisiøs og effektiv klimapolitikk er det viktigste grepet norske myndigheter kan ta for å møte risikoen.

– Med en åpen økonomi i en stadig mer globalisert verden, vil Norge også påvirkes av klimaendringer i andre land, utdyper hun.

Les også:

Energilovens far: Haster ikke med vindmøller på land

Både hensynet til kraftforsyning, kostnader og naturen tilsier at vi bør vente til havvindkraft blir lønnsom.
Bilde av Linda Nøstbakken, prorektor ved NHH og medlem av Klimarisikoutvalget.
– Norge er i utgangspunktet godt rustet for å håndtere klimarisiko, men alvorlige klimaendringer kan likevel gi store negative konsekvenser, sier prorektor ved NHH og medlem av Klimarisikoutvalget, Linda Nøstbakken. Foto: Siv Dolmen.

Tiltak skal redusere risiko

I sin rapport, foreslår utvalget flere tiltak for hvordan privat og offentlig sektor kan håndtere klimarisiko. Et av forslagene er å etablere, vedlikeholde og offentliggjøre et sett scenarioer for olje-, gass- og CO2-priser.

– Dette kan legge grunnlag for bedre vurdering og håndtering av klimarisiko både på nasjonalt nivå og i enkeltsektorer i økonomien, sier Nøstbakken.

Utvalget anbefaler et rapporteringsrammeverk for å vedlikeholde og videreutvikle kunnskap om klimarisiko for norsk økonomi, samt bedre synliggjøre statens klimarisiko. Det anbefaler også at beslutningsprosesser i både privat og offentlig sektor bedre integrerer en god forståelse av klimarisiko, hvor økt bruk av scenarioanalyser er et sentralt tiltak.

Daglig leder Lars‐Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse, spesialrådgiver Nanna Ringstad i Finansforbundet og partner Maria Gjølberg i The Governance Group er blant andre tilstede og holder innlegg.