Klimarisiko – finans, børs og norsk økonomi

Tema

 • Hvordan vil klimapolitikken og klimaendringene påvirke den norske økonomien, finansnæringen og små og store selskaper?
 • Hvordan kan man rapportere på klimarisiko og hvorfor er det viktig?
 • Hvilke verdier står på spill?
 • Hvor langt har finansinstitusjonene og børsnoterte selskaper kommet i arbeidet med å identifisere, håndtere og rapportere på klimarisiko?
 • Hvordan kan ansatte og samarbeidspartnere involveres?
 • Og hva sier regjeringens klimarisikoutvalg om norsk økonomi og klimarisiko?

Påmelding på Klimastiftelsen.no 

Arrangementet er et samarbeid mellom Finans Norge, Finansforbundet, NHH og Norsk klimastiftelse og er en del av prosjektet Klimarisiko – finans og børs støttet av Finansmarkedsfondet.

Program

Vi serverer frokost fra klokken 07.30, selve programmet varer fra kl. 08-10.

 • Klimarisiko og norsk økonomi – om anbefalingene i regjeringens klimarisikoutvalg v/ Linda Nøstbakken, prorektor ved NHH og medlem i regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko.
 • 40 finansinstitusjoner og de 15 største selskapene på Oslo Børs (som ikke tilhører finans) har deltatt i Klimastiftelsens kartlegging av om og i så fall hvordan de håndterer og rapporterer klimarisiko. Lars‐Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse, legger frem resultatene.
 • Samtale om funnene i spørreundersøkelsen, hva de viser og hvordan situasjonen kan og bør gripes an: Med blant andre Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge og Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.
 • Hvordan får vi til et kompetanseløft for klimarisiko blant ansatte i finansnæringen og børsnoterte selskaper? Hvordan kan de ansatte bidra til økt forståelse for finansiell klimarisiko og bærekraft hos sine kunder? Samtale med Nanna Ringstad, spesialrådgiver i Finansforbundet.
 • Klimarisiko‐rapportering: Hvordan kommunisere klimarisiko til finansmarkedet? Hvordan påvirker klimaendringer og klimapolitikk virksomheten? v/ Maria Gjølberg, partner i The Governance Group og spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyser med erfaring fra norske og internasjonale industriselskaper og finansforetak.

Hjertelig velkommen til kunnskapsdeling og diskusjon.