Uber og ut

Jeg har alltid vært skeptisk til måten Uber behandler sine sjåfører, skriver Tor W. Andreassen. Foto: NHH og Pexels v. Jeshoots.com.
Innlegg

14. mai 2019 14:30

Uber og ut

Det er ikke alt som skinner som blir til gull. Uber kan være et eksempel på det, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

Skrevet av professor Tor W. Andreassen.

Fra en skyhøy verdivurdering før børslansering, mageplasker Uber ved børsintroduksjon forrige uke. Hva skjedde?

Persontransportselskapet Uber gikk på børs i USA i forrige uke. Det gikk ikke helt som de hadde ønsket. Fra en pre-IPO antatt selskapsverdi på USD 120 milliarder, var faktisk verdi etter en dags trading nede på USD 76,5 milliarder. 

Største førstedags-fallet i USAs historie

Uber tapte nesten seks milliarder dollar i verdi i løpet av de fem første timene aksjen var notert. Fallet i aksjepris på 7,62 % på lanseringsdagen gjør at Uber er det selskapet som hittil har hatt det største førstedags-fallet i aksjeverdi i USAs historie. 

Den uheldige utviklingen skyldes primært to ting: hendelser i verdensøkonomien og selskapets forretningsmodell. USAs handelskrig med Kina og konflikt med land som Nord Korea, Iran, og Venezuela gjør at en rekke investorer er negative eller avventende. Dow Jones indeksen bar preg av dette ved å være ned 300 poeng på Ubers lanseringstidspunkt. I tillegg hadde konkurrenten Lyft hatt en selskapsverdi som heller ikke gikk som forventet.

Når det gjelder deres forretningsmodell, har jeg alltid vært skeptisk til måten Uber behandler sine sjåfører ved å

a) ikke ansette dem og

b) ta en stadig større del av deres inntekter.

Dette skaper misnøye.

Teorien er klar på dette området: ressurser som er kritisk for selskapets verdiskaping må man beholde internt i selskapet.

Å «kjøpe» sjåførtjenester fra et marked på spot-kontrakter, er med andre ord det motsatte av hva teorien sier. I verste fall kan man skape sjåfører som fungerer som løse kanoner på dekk.

finn en annen aksje

Under mitt siste opphold i San Fransisco i februar brukte jeg Uber mye. Hver gang spurte jeg sjåføren om hva han syntes om selskapet. Svarene var ikke bra for merkevarebyggingen. Ikke overraskende og på en hevnaktig måte, holdt Uber-sjåfører i mange land en demonstrasjon mot selskapet på lanseringsdagen. Slikt skaper ikke god stemning. Når selskapet i tillegg taper penger «big time», blir det vanskelig å skape entusiasme rundt aksjen. 

Spørsmålet er nå om investorer ser på Uber som det nye Amazon – som skal tape penger over lengre tid – samtidig som de fortsetter å investere i aksjen.

Mitt råd ville være å finne en annen aksje. 

Innlegget ble publisert på Dagens Perspektiv 14. mai 2019.