Risikerer å miste konkurransekraft uten algoritmer

Mennesker og maskiner har ulike fortrinn, ifølge NHH-professor Trond Bjørnenak. – Mennesker er bedre på forretningsforståelse, motivasjon og ansvarliggjøring, sa han på CFO-konferansen. Til høyre professor og leder av programkomiteen, Katarina Kaarbøe. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NHH.
Mennesker og maskiner har ulike fortrinn, ifølge NHH-professor Trond Bjørnenak. – Mennesker er bedre på forretningsforståelse, motivasjon og ansvarliggjøring, sa han på CFO-konferansen. Til høyre professor og leder av programkomiteen, Katarina Kaarbøe. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NHH.
Av Ingrid Aarseth Johannessen

8. mai 2019 14:28

Risikerer å miste konkurransekraft uten algoritmer

Etablerte virksomheter har vanskeligst for å omstille seg. – Å kaste penger etter gründere er ikke nok for å være innovativ, sa NHH-professor på CFO-konferanse.

7. april møttes NHH-forskere og sentrale finansdirektører (CFO-er) til konferanse i Oslo. Tema var hvordan digitaliseringen påvirker CFO-rollen.

– Vi forsker på mye som er relevant for finansdirektører, og ønsker derfor å høre deres meninger, sa professor og leder av programkomiteen, Katarina Kaarbøe, som innledet konferansen.

CFO Forum er NHHs nye faglige møteplass for forskere og CFO-er i de største bedriftene i Norge. 

Professoren vektla at de med konferansen også ønsker innspill på hvilken kompetanse bransjen etterspør. 

– Studentene våre er potensielle ledere i deres virksomheter, og vi ønsker derfor å vite hvilken kompetanse de etterspør og om de er fornøyd med den utdanning vi gir studentene, sa hun. 

Les også: 

Norsk innovasjons-forskning på verdenskartet

Åtte år med tjenesteinnovasjonsforskning i verdensklasse markert med konferanse i Oslo. – Vi begynte på null. Nå er Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) i front, sier leder Tor W. Andreassen.

– Mange glemmer kundeperspektivet

Digitaliseringen skaper nye muligheter ved at virksomheter kan bruke større mengder data til å gjøre analyser. Samtidig kan dette føre til utfordringer knyttet til enorme informasjonsstrømmer. Digitalisering ble ifølge Kaarbøe, tema i år fordi det innebærer en radikal forandring i finansdirektørenes arbeid.

– Digitalisering er noe CFO-er må ha god kunnskap om. Vi har flere prosjekter som nå jobber med dette på NHH, for eksempel Digital Business og DigAudit, så vi har dermed mye å bidra med på dette området, sa Kaarbøe.

NHH-professor, Trond Bjørnenak, fokuserte i sitt foredrag på at mennesker og maskiner har ulike komparative fortrinn, og at dette er noe må vi forstå og utnytte. 

– Datamaskiner er bedre til å håndtere store mengder data og data på ulike formater. Dette gir muligheter for bedre prediksjoner, som for eksempel kan utnyttes til mer individualisert prising, sa Bjørnenak.

– På den andre siden er mennesker bedre på forretningsforståelse, motivasjon og ansvarliggjøring, som er viktig for prestasjonsmåling og økonomisk styring, fortsatte han. 

Professor ved NHH, Tor Wallin Andreassen, snakket om nye forretningsmodeller og hva dette innebærer for CFO-er. Han mener at mange ledere er for opptatt av interne aspekter og glemmer kundeperspektivet. Når det gjaldt innovasjoner vektla han at:

– Hvis endringene du har gjort ikke merkes av kunden, har de ikke skjedd. Virksomheter må huske kundeperspektivet i innovasjonsprosjekter, sa Andreassen.

Martin Carlsson-Wall.
Førsteamanuensis Martin Carlsson-Wall fra Handelshögskolan i Stockholm (i midten) var blant foredragsholderne på CFO Forum. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NHH.

Gründere best på omstilling

Professor Inger G. Stensaker problematiserte på konferansen utfordringer med å innovere mens man produserer. Hun mener det store spørsmålet for etablerte bedrifter er: hvordan kan vi radikalt fornye oss og utvikle nye bedrifter og tjenester, samtidig som det eksisterende opprettholdes og videreutvikles?

– Det som er utfordrende er hvordan en skal omstille. Virksomheter vet at de må gjøre det, men vet ofte ikke hvordan. Etablerte virksomheter med tidligere stor suksess, har vanskeligst for å omstille seg, i motsetning til små gründerselskaper, sa Stensaker.  

Professoren viste til strategier og organisatoriske løsninger som bidrar til endring og innovasjon, og fordeler ved innovasjon utenfor organisasjonens grenser.

– Å kaste penger etter gründere er ikke nok for å være innovativ, sa hun.

– Analoge prosesser blir ikke plutselig digitale

På konferansen deltok også Karl Ove Aarbu, analysesjef i Tryg og førsteamanuensis II ved NHH. Han snakket om veien fra manuelle beslutninger til selvforsterkende algoritmer.

– Tryg startet i en analog tidsalder, og vi jobber nå med å gjøre flere av de manuelle beslutningene til algoritmer og på lengre sikt til selvforsterkende algoritmer.  Analoge prosesser blir ikke plutselig digitale. Arbeidet er tidkrevende og krever betydelig innsats, sa Aarbu.

Analysesjefen mener at alle forsikringsselskaper, og selskaper i andre bransjer, må bruke data for å bygge algoritmer. Dette for å sikre kostnadseffektivitet og at en blir i stand til å tilby best mulig og relevant kundekommunikasjon.  

– Om en ikke benytter seg av data på en systematisk måte, mister en på sikt sin konkurransekraft, sa Aarbu.

NHH-professor Inger G. Stensaker mener etablerte virksomheter har vanskeligst for å omstille seg. – Virksomheter vet at de må gjøre det, men vet ofte ikke hvordan, sa hun på konferansen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NHH.
Økonomidirektør i Vestre Viken, Mette Lise Lindblad. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NHH.
Karl Ove Aarbu
– Om en ikke benytter seg av data på systematisk måte, mister en på sikt sin konkurransekraft, sa analysesjef i Tryg og førsteamanuensis II ved NHH, Karl Ove Aarbu. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NHH.
Tor Wallin Andreassen
Professor ved NHH, Tor Wallin Andreassen, fremhevet betydningen av en marginal endring i kundenes gjenkjøpsrate og hvilken effekt dette har på kundenes livstidsverdi. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NHH.