Første HRM-workshop med Equinor

HH og Equinor samarbeider om prosjektet Kompetansebedriften. Prosjektet skal bidra med relevant kunnskap for Equinor og handlar om HRM-tema. Til venstre direktør for læring og utvikling ved Equinor, Aleksandra Hirst. Foto: Ingrid Aarseth Johannessen/NHH.
NHH og Equinor samarbeider om prosjektet Kompetansebedriften. Prosjektet skal bidra med relevant kunnskap for Equinor og handlar om HRM-tema. Til venstre direktør for læring og utvikling ved Equinor, Aleksandra Hirst. Foto: Ingrid Aarseth Johannessen/NHH.
Av Ingrid Aarseth Johannessen

10. mai 2019 12:54

Første HRM-workshop med Equinor

Equinor og NHH har no hatt sitt første møte om prosjektet Kompetansebedriften. – Vi gleder oss til fortsetjinga, seier forskingsleiar.

Torstein Nesheim
Seniorforskar ved Samfunns- og næringslivsforskning og leiar av forskingsgruppa, Torstein Nesheim.

Torsdag 10. mai var partane samla til workshop ved NHH. Kompetansebedriften er eit av tre forskingsprosjekt i Akademia-avtalen mellom Equinor og NHH.

– Kompetansebedriften skal få fram vitskaplege publikasjonar og bidra med relevant kunnskap for Equinor, seier seniorforskar ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og leiar av forskingsgruppa, Torstein Nesheim.

Prosjektet er femårig, og i denne perioden skal NHH skal forske på HRM-tema, som fleksibel bruk av personell og kompetanseutvikling i store organisasjonar.

HRM står for Human Resource Management, med kjerneaktivitetar som bemanning, talentleiing, rekruttering, prestasjonsmåling, utvikling og belønning.

På første workshop deltok forskergruppa frå NHH og kontaktpersonar innan HR i Equinor for å planlegge det vidare arbeidet.

– På første samling konsentrerte vi oss om å utarbeide detaljerte problemstillingar, sikre tilgang til relevante data for forsking og diskutere korleis vi kan samarbeide framover. Vi gleder oss til fortsetjinga, seier Nesheim.

Om Akademia-avtalen

Akademia-avtalen er ei ordning Equinor har med fleire norske universitet. FOR NHH, inneber avtalen sju millionar kronar i året i ein periode på fem år.

Formålet er å bidra til forsking som er strategisk viktige fag- og kompetanseområder for NHH og Equinor.

LES OGSÅ: 

Equinor og NHH signert millionavtale

NHH mottar 35 millioner kroner over fem år gjennom Akademia-avtalen med Equinor. Fredag signerte NHH-rektor Øystein Thøgersen avtalen, som finansierer tre forskningsprosjekter.