Equinor og NHH signert millionavtale

Digitaliseringsdirektør Torbjørn F. Folgerø i Equinor (til venstre) og NHH-rektor Øystein Thøgersen signerte i dag Akademia-avtalen. Foto: Helge Skodvin
Digitaliseringsdirektør Torbjørn F. Folgerø i Equinor (til venstre) og NHH-rektor Øystein Thøgersen signerte i dag Akademia-avtalen. Foto: Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

14. desember 2018 13:40

Equinor og NHH signert millionavtale

NHH mottar 35 millioner kroner over fem år gjennom Akademia-avtalen med Equinor. Fredag signerte NHH-rektor Øystein Thøgersen avtalen, som finansierer tre forskningsprosjekter.

Equinor og NHH har inngått en såkalt Akademia-avtale, som mange norske universiteter har med selskapet. For NHHs del, innebærer fredagens signering sju millioner kroner i året i fem år.

Les hele avtalen (pdf)

Midler til forskning

Formålet med avtalen er å stimulere til forskning innenfor områder som er strategisk viktige fag- og kompetanseområder for NHH og Equinor.

– Avtalen med Equinor betyr selvfølgelig mye for NHH, fordi dette er midler som i all hovedsak er øremerket ny forskning, sier rektor Øystein Thøgersen.

Tidligere i år ble fagstab ved NHH invitert til å komme med innspill på nye forskningsprosjekter som skulle være viktige for høyskolen og samtidig være av interesse for Equinor.

Nye forskere

– Dette er et type samarbeid der NHH står for fri og uavhengig forskning, innenfor fagområder som kan være til nytte for Equinor spesielt og samfunnet generelt. Vi får finansiert viktige prosjekter, og NHH kan ansette fagpersoner, for eksempel nye postdoktorer og doktorgradsstudenter, innenfor de tre valgte fagfeltene.

Torbjørn F. Folgerø, Equinors digitaliseringsdirektør, understreker selskapets langsiktighet i Akademia-avtalene.

equinor-signering
Fra venstre: Prorektor for forskning Kenneth Fjell, digitaliseringsdirektør Torbjørn F. Folgerø i Equinor, Academia Program Manager i Equinor Roger Sollie, administrerende direktør Svenn-Åge Dahl i SNF, NHH-rektor Øystein Thøgersen og prorektor for fagressurser og HR Gunnar E. Christensen.

– Equinor er et selskap med langsiktig perspektiv, og vi er avhengig av forskning. Jeg er derfor glad for at vi som selskap har mulighet til å støtte tre spennende forskningsprosjekter på NHH, som både er viktig for Equinor og samfunnet rundt oss, sier han.

Tre prosjekter

Midlene øremerkes tre forskningsprosjekter initiert av høyskolens forskningsmiljøer.

  • Makroøkonomi og naturressurser

Førsteamanuensis Torfinn Harding og professor Eirik Gaard Kristiansen, Institutt for samfunnsøkonomi

Naturressursforvaltning og klimaforskning har i blitt sentrale temaer innen økonomiforskning og undervisning ved NHH. Det er viktig for NHH å være sterk innenfor disse områdene. Gruppen vil forske og undervise på felt som makroøkonomi, naturressursøkonomi, klimaøkonomi og utviklingsøkonomi.

  • Digital transformasjon

Professor Katarina Kaarbøe, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse

Formålet med prosjektet om digital transformasjon er å generere og formidle forskningsbasert kunnskap som skal hjelpe bedrifter til å utnytte potensialet ved nye digitale teknologier. Den digitale transformasjonen vil bli studert fra et helhetlig perspektiv; strategisk, ledelsesmessig og styringsmessig.

  • Kunnskapsbedriften: Bemanning og kompetanseutvikling

Professor Karen Modesta Olsen, Institutt for strategi og ledelse og seniorforsker Torstein Nesheim, Samfunns- og næringslivsforskning

Prosjektet vil dekke to tema: a) Bemanning og allokering av personell, og b) utvikling og deling av kompetanse. Dette er sentrale tema innen personalledelse (HRM-faget), og er også relevante for organisasjonsteori, prosjektledelse og studiet av kunnskap i organisasjoner.