Hva bidrar til å øke giverviljen?

donere
Avhandlingen til Nhat Quang Le gir innsikt i hvordan ulike former for informasjon påvirker oss til å gi penger til ideelle organisasjoner. Han disputerer ved NHH torsdag 27. juni. Foto: pixabay.com
Disputas

14. juni 2019 02:38

Hva bidrar til å øke giverviljen?

Nhat Quang Le disputerer for doktorgraden ved NHH 27. juni 2019 med avhandlingen «Explaining Communication Effects on Donation Behavior: The Roles of Contractual Relations and Social Information».

Nhat Quang Le er PhD-kandidat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.
Nhat Quang Le er PhD-kandidat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Avhandlingen består av tre empiriske studier. I den første benyttes tidsseriedata fra en menneskerettighetsorganisasjon til å analysere effekter av direktemarkedsføring, reklame og publisitet på inngåelsen av kontrakter om fast pengestøtte. Le tester også hvordan kontraktsinngåelsen påvirker den totale pengestøtten og den påfølgende responsen på markedsføringstiltak. Resultatene viser at inngåelse av kontrakter både øker den totale pengestøtten og fører til at giverne responderer bedre på direktemarkedsføring og publisitet.

I de to andre studiene tester Le om sosial informasjon i mediene har effekt på viljen til å støtte en ny ideell organisasjon. Givere fikk da informasjon om at mange vs. få personer har donert. Le finner at givere med en selvforståelse som fokuserer på sosial tilhørighet er mer villige til å gi penger når de får informasjon om at mange andre har bidratt. Givere med en selvforståelse som fokuserer på selvstendighet og uavhengighet er mer villige til å støtte organisasjonen når de eksponeres for informasjon om at få andre har bidratt. Studiene gir også innsikt i hvilke forhold som kan forklare disse effektene og hvilke faktorer som styrker eller svekker sammenhengene. Resultatene gir ny og viktig innsikt både for forskere på giveratferd og for ledere for ideelle organisasjoner.

Veiledere:

Professor Magne Supphellen (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Bram Foubert, Universitetet i Maastricht

Tid og sted:

Aud. B, NHH, 27. juni 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning: 

"Research challenges for investigating the effectiveness of different types of communication efforts to increase donations to charitable organizations"

Bedømmelseskomiteen:

Professor Einar Breivik (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Hannes Datta, Universitetet i Tilburg

Førsteamanuensis Marit G. Gundersen Engeset, Universitetet i Sørøst-Norge

Om kandidaten:

Nhat Quang Le har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Han har en dobbel mastergrad fra hhv. Handelshøyskolen BI og Universitetet i Groningen, Nederland. Le har bachelorutdanningen sin fra Foreign Trade University, Vietnam.

Kontakt:

Nhat.Le@nhh.no