NHH går i samarbeid med Norsk klimastiftelse

NHH Klimastiftelsen
Ved NHH er forskning og undervisning innen bærekraft og klimaøkonomi svært viktig. Samarbeidet med Klimastiftelsen gir NHH et nytt spillerom til å formidle all denne kunnskapen, mener NHHs rektor Øystein Thøgersen (til v.) og prorektor Linda Nøstbakken. De møtte daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen denne uken. Foto: Ingrid Aa. Johannessen, NHH
Av Sigrid Folkestad

26. juni 2019 16:48

NHH går i samarbeid med Norsk klimastiftelse

NHH skal bidra til mer faktabasert formidling om klimaendringer og energiomstilling. Nå går høyskolen inn i et samarbeid med Norsk klimastiftelse.

– Vi er utrolig stolt over å få NHH, en av Europas fremste handelshøyskoler, som samarbeidspartner. Ikke minst ser vi frem til å utvikle formidlingsprosjektet Tograder videre sammen med dem. Det vil komme norsk offentlighet til gode, sier daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Stiftelsens kjerneoppgave er å formidle kunnskap om klimaendringenes trusler og muligheter til beslutningstakere og den brede offentlighet. I Klimastiftelsens formelle nettverk – Rådet - sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre. NHH har vært en del av Klimastiftelsens råd siden 2010.

– Samtalepartner for NHH

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie, etablert i 2010.

Rektor Øystein Thøgersen og prorektor Linda Nøstbakken mener Klimastiftelsen vil bli en interessant og nyttig sparringpartner. Ved NHH er forskning og undervisning innen bærekraft, klimaøkonomi og forvaltning av naturressurser svært viktig. 

– Samarbeidet gir NHH et nytt spillerom til å formidle all denne kunnskapen. Klimastiftelsen er anerkjent for sitt arbeid og har troverdighet i samfunnsdebatten. Vi har helt siden 2010 vært representert i Klimastiftelsens råd, sier Thøgersen.

– Norsk økonomi står overfor betydelig klimarisiko

– Med en åpen økonomi i en stadig mer globalisert verden, vil også Norge påvirkes av klimaendringer, sier prorektor ved NHH. Fredag 5. april diskuteres norsk økonomi og klimarisiko i Bergen.

Linda Nøstbakken er rådsmedlem i Klimastiftelsen i dag.

Thøgersen og Nøstbakken ønsker at avtalen skal komme studentene ved NHH til gode.

– Det er viktig at partnerskapet mellom NHH og Norsk klimastiftelse ikke bare blir et samarbeid mellom forskere og stiftelsen, men at det også får verdi for studentene våre, sier NHH-rektoren.

Tograder-prosjektet

Noe av det NHH og stiftelsen skal samarbeide om er Tograder – et formidlingsprosjekt som Klimastiftelsen etablerte i 2012.

Formålet er å nå bredt ut med troverdig og faktabasert kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger.

PE-bransjen i unik posisjon til å bidra i klimakampen

– Finansbransjen kan ikke være likegyldig til klimaendringene. PE-selskaper bør ta en enda mer aktiv rolle i utviklingen av et grønnere Norge, sier finansforsker Carsten Bienz.

NHH går inn som en faglig hovedpartner i prosjektet, på linje med NTNU og Universitetet i Bergen. I mer detalj skal NHH bidra på flere områder:

  • Kunnskapsformidling: NHH inviteres til å bidra med artikler og intervjuobjekter til tograder.no
  • Skolemagasin: Skolemagasinet 2°C skal komme ut med 1 – 1 ½ års mellomrom
  • Nettportal: Kunnskapsportalen Tograder.no skal oppdateres jevnlig gjennom hele året med artikler, ekspertintervjuer, teknologiportrett og oppdatert grafikk som supplerer skolemagasinet.
  • 2°C-konferanse for unge ledere: Klimastiftelsen og NHH skal samarbeide om en konferanse våren 2020– et skoleringsseminar for unge ledere i Norge.

Klimaøkonomi og bærekraft

– I tillegg skal vi sammen med NHH utvide prosjektet Tograder med nye aktiviteter, sier Michelsen.

Parallelt med samarbeidet med Klimastiftelsen, jobber NHH for å bli et såkalt miljøfyrtårn og skal, i tråd med sertifiseringsordningen, dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar.

Høyskolen skal ta miljøhensyn knyttet til anskaffelser og innkjøp – og arbeidsreiser. Når det er mulig, skal ansatte ved NHH velge telefon/videokonferanse, papirløse møter og mest miljøvennlige reisemåte. Høyskolen skal kontinuerlig forbedre kildesortering og avfallsbehandling.

Folkefinansiering kan bidra til grønt skifte

Stadig flere vil investere i bærekraftige prosjekter gjennom folkefinansiering. – Det gir muligheter for gründere, skriver NHH-professor Ingeborg A. Kleppe.

Åpnet kolonial for grønn fremtid

Tidligere NHH-student Anita Bui åpnet i høst zero waste-kolonialen Råvarene i Bergen. − De tester ut en ny forretningsmodell, sier Lars Jacob Tynes Pedersen.