Oljeindustrien tømte markedet for talent

Friggfeltet
– Vi så at i perioden med vekst i oljesektoren ble olje- og gassindustrien såpass stor og dominant at det gikk på bekostning av relaterte industrier, sier NHH-forsker Bram Timmermans. Foto: Friggfeltet (wikimedia)
Av Anna D. Mageli

19. februar 2019 09:20

Oljeindustrien tømte markedet for talent

– Det kan se ut som om norsk olje- og gassindustri har tømt relaterte industrier for talent. Samtidig som de har presset på lønningene deres, sier NHH-forsker Bram Timmermans.

Førsteamanuensis Bram Timmermans, Institutt for strategi og ledelse, NHH.
Førsteamanuensis Bram Timmermans, Institutt for strategi og ledelse, NHH.

NHH-forsker Bram Timmermans har forsket på den norske oljeindustrien fra 2004 til 2011, da industrien vokste kraftig. Det var vekst også i de oljerelaterte bedriftene, men ikke i like stor grad.

Hard konkurranse

Resultatet ble en økt etterspørsel etter arbeidskraft, særlig etter ingeniører.

– Det ble en hard konkurranse om ressurser. Både oljeindustrien og de relaterte bedriftene ønsket å trekke til seg den samme type kompetansen. Ettersom det er begrenset hvor mye ny kompetanse du kan hente innenfor én og samme region, kunne vi forvente at bedriftene ville suge kompetanse fra andre industrier.

Studien «Relatedness and the Resource Curse. Is there a liability of relatedness?», viser at det ikke alltid er så positivt å ha mange bedrifter som er relaterte til hverandre på et lite geografisk område. 

– Hent fram gründeren i deg!

Forskningsrådet lokker med én million kroner til en god forretningsidé. NHH-forsker Bram Timmermans har følgende oppfordring til studentene: – Hent fram gründeren i deg og søk.

Fleksibel arbeidskraft

Med «industrier som er relatert til oljesektoren», refererer Timmermans til bedrifter som bygger på samme kompetanse som bedrifter i olje- og gassindustrien gjør. I dette tilfellet er det blant annet snakk om arbeidskraft i form av ingeniører.

I tider der det går dårlig for en bedrift, kan det være positivt å ha mange relaterte bedrifter i nærheten. Det styrker en regions motstandskraft.

Førsteamanuensis Bram Timmermans

– Å ha mange relaterte bedrifter i nærheten til hverandre øker mobiliteten mellom dem,  og dette bidrar til innovasjon og regional utvikling. I tider der det går dårlig for en bedrift, kan det være positivt å ha mange relaterte bedrifter i nærheten. Det styrker en regions motstandskraft.

Går det dårlig i en industri, kan arbeidskraften lett flyttes fra én bedrift til en annen.

– I tillegg vil det bidra til økt innovasjon og regional utvikling, forklarer NHH-forskeren videre.

Lokket med lønn

Oppstartbedrifter skaper ikke flest jobber

Gründerpolitikk er populært blant politikerne, men det skaper ikke nødvendigvis mange nye arbeidsplasser.

Timmermans understreker at dette er noe små regioner burde tenke på når det gjelder økonomisk utvikling.  

– Men det kan ha en klar negativ effekt også, legger han til.

Oljesektoren hentet i stor grad arbeidskraft fra de oljerelaterte bedriftene.

– Oljesektoren var mer attraktiv, fordi den kunne tilby langt høyere lønninger enn de relaterte bedriftene. I denne prosessen har det kommet frem at de tiltrakk seg noen av de aller beste medarbeiderne fra de relaterte industriene, sier Timmermans.

Ettersom de relaterte industriene også vokste, konkurrerte de dermed med olje- og gassindustriene og slet med å tiltrekke seg like gode medarbeidere som de mistet.

Noe Norge kan lære av

Totalt sett førte dette til et mønster der den beste humankapitalen ble overført til oljebransjen, og de relaterte industriene satt igjen med de resterende.

Timmermans mener det er relevant å ta forskningen i betraktning når man ser på norsk industri.

– For å sikre seg regional økonomisk vekst, har man vært svært opptatt av å ha bedrifter relatert til hverandre, men vi så at i perioden med vekst i oljesektoren ble olje- og gassindustrien såpass stor og dominant at det gikk på bekostning av relaterte industrier.

NHH-forskeren forklarer videre at det er positivt med relaterte bedrifter helt til det når et vendepunkt der én bransje trekker til seg for mye.

– Vi skal være klar over potensielle negative effekter også, sånn som når en bransje er så dominant at de tømmer relaterte industrier for relevant arbeidskraft.

Videre understreker han at dette er noe man må prøve å unngå som region, slik at det blir lagt til rette for at nye industrier kan etablere seg.

I perioden med vekst i oljesektoren ble olje- og gassindustrien såpass stor og dominant at det gikk på bekostning av relaterte industrier.

Førsteamanuensis Bram Timmermans

Fall i oljepriser

Timmermans og Fitjar har sett på effektene i en høykonjunkturperiode.

– Det interessante blir å se på hvordan situasjonen er i perioder der oljeprisen faller, og man må gjennomføre nedbemanninger.

Beveger arbeidskraften seg tilbake til relaterte industrier, og har disse industriene kapasitet til å ta dem i mot?

– Det kommer sikkert en oppfølger der vi ser på en tidsperiode med fall i oljepriser, men vi venter på en oppdatering av data for å kunne svar på dette spørsmålet, avslutter Timmermans.