Hvordan lede radikale teknologidrevne endringer?

Inger G. Stensaker
– Det er mange som er opptatt av de små, kjappe gründerne. Vi ønsker å se på de etablerte aktørene som på mange måter har en større jobb i vente fordi de må omstille noe vel etablert som har eksistert lenge. Det beskrives ofte som å snu et stort tankskip, sier professor Inger G. Stensaker. Foto: Hallvard Lyssand
Av Anna D. Mageli

20. februar 2019 10:19

Hvordan lede radikale teknologidrevne endringer?

NHH-forskere har fått bevilget ca. 25 millioner kroner til forskningsprosjektet «Hvordan lede radikale teknologidrevne endringer i etablerte virksomheter?»

– Det var en hard konkurranse, og spesielt tøft å vinne frem innenfor våre fagområder, strategi og ledelse, sier professor Inger G. Stensaker. Hun er leder for det nye forskningsprosjektet, som er lagt til Samfunns- og næringslivsforskning og FOCUS (Future-Oriented Corporate Solutions).

Muligheter og utfordringer

FOCUS-gruppen på NHH var ett av seks norske forskningsmiljøer som nylig fikk bevilget penger fra Norges Forskningsråd (NFR).

I fire år fremover skal de se på hvordan store, etablerte bedrifter møter mulighetene og utfordringene knyttet til ny teknologi.

Vi skal studere hvordan bedriftene forholder seg til teknologien. Du kan si at vi ser på det forretningsmessige aspektet ved ny teknologi.

Professor Inger G. Stensaker

– Det er mange som er opptatt av de små, kjappe gründerne. Vi ønsker å se på de etablerte aktørene som på mange måter har en større jobb i vente fordi de må omstille noe vel etablert som har eksistert lenge. Det beskrives ofte som å snu et stort tankskip, og hvordan får man til det på en best mulig måte, spør Stensaker.

Relevant for næringslivet

Ett av kriteriene for å motta midler fra Forskningsrådet er at prosjektet må være relevant for næringslivet. Tradisjonelt har pengene først og fremst gått til prosjekter i teknologimiljøer, og denne runden var heller ikke et unntak. Fire av de seks prosjektene som mottok penger gjennom BiA-programmet i NFR var nettopp teknologiprosjekter.

Professor Inger G. Stensaker, FOCUS og Institutt for strategi og ledelse, NHH.
Professor Inger G. Stensaker, FOCUS og Institutt for strategi og ledelse, NHH. Foto: Hallvard Lyssand

– Vi er jo ikke eksperter på teknologi, slik mange av de andre er. Vi skal derimot se på hvordan bedriftene forholder seg til teknologien. Du kan si at vi ser på det forretningsmessige aspektet ved ny teknologi.

Samarbeidspartnere

Et annet kriterium for å få bevilget penger er at prosjektet må ha finansiell støtte fra bedrifter i næringslivet. Med seg på laget har Stensaker og de andre FOCUS-forskerne fire næringslivspartnere, og i utvelgelsen var de opptatt av at disse skulle representere ulike bransjer som møter ulike omstillingsutfordringer i forbindelse med ny teknologi.

Resultatet ble konsulent-, telecom, helse og bank/finansbransjen med henholdsvis Deloitte, Telenor, Lærdal Medical og DNB. Til sammen støtter disse bedriftene prosjektet med fem millioner kroner.

Anne Cathrin Haueng er Director Human Capital i Deloitte, som har vært en av bedriftspartnerne i FOCUS-programmet siden programmet startet i 2012.

Prosjektet må skape et stort engasjement i næringslivet for at det skal vurderes innenfor Forskningsrådets BiA-program.

Professor Inger G. Stensaker

– I denne perioden har vi hatt et svært godt samarbeid med NHH-miljøet, hvor vi har fått ny innsikt i tema som også har vært nyttig i vår egen utvikling. I tillegg har det vært en arena som har gitt mulighet til å dele erfaringer med de øvrige bedriftspartnerne i programmet. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med NHH på et tema som både opptar og er viktig for oss som organisasjon og som våre kunder og markedet for øvrig er opptatt av, sier Haueng

- Ikke konsulenter for næringslivet

Stensaker understreker nettopp tilknytningen til næringslivet som viktige for å lykkes.

– Prosjektet må skape et stort engasjement i næringslivet for at det skal vurderes innenfor NFRs BiA-program.

Ikke bare bidrar bedriftene med finansielle midler, de er også viktige for forskningen.

– Vi jobber tett med bedriftspartnerne, særlig når vi formulerer problemstillingene men også for å samle og analysere data. Partnerne er også viktig for å sikre deling og formidling av forskningsbasert kunnskap.

Toppledelse må være tilstede

Når organisasjonen går gjennom store endringer, kan ikke toppledelsen bli et «spøkelse». Den må være synlig for de ansatte. NHH-professor Inger G. Stensaker forteller hvordan.

Stensaker understreker imidlertid at FOCUS-gruppens rolle først og fremst er forskning.

– Vi skal ikke være konsulentene deres. Vi selger ikke svar på hvilke endringer som må til eller løsninger på hvordan de burde implementere endringene, men bidrar heller til å systematisere kunnskap og forståelse.

Digitalisering av tjenester

– Telenor har deltatt i en rekke forskningsprosjekter med NHH over de siste tiårene, sier Frank Elter, vice president i Telenors forskningsenhet.

– Digitalisering av tjenester, distribusjon og operasjon av virksomheter fører til grunnleggende endring for Telenor sin egen virksomhet og for våre kunder.

Gjennom partnerskap med NHH, ønsker Telenor forskning på dette feltet, for å styrke sine evner til forretningsmodellinnovasjon og endring.

– Vi har lykkes med et meget fruktbart samarbeid med kort vei fra forskning til praktisk nytte, og vi ser nå frem til å fortsette forskningssamarbeidet innen digitalisering og endring, sier Frank Elter.

Næringsliv på forskningstreff i regi av FOCUS ved NHH: Anne Cathrin Haueng, Director Human Capital i Deloitte, Tom Georg Olsen i Miles AS og daværende administrerende direktør i Regnskap Norge, Sandra Riise. Foto: Siv Dolmen
Næringsliv på forskningstreff i regi av FOCUS ved NHH: Anne Cathrin Haueng, Director Human Capital i Deloitte, Tom Georg Olsen i Miles AS og daværende administrerende direktør i Regnskap Norge, Sandra Riise. Foto: Siv Dolmen

Vil gi svar

– Regjeringen satser tungt på forskning og innovasjon i næringslivet, fordi det skaper arbeidsplasser og verdier for samfunnet og fordi det er viktig for å omstille Norge, uttalte nylig næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Regjeringen satser tungt på forskning og innovasjon i næringslivet, fordi det skaper arbeidsplasser og verdier for samfunnet og fordi det er viktig for å omstille Norge.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Med prosjektet ønsker FOCUS-gruppen å forske på løsninger som kan være med på nettopp denne omstillingen.

– Næringslivet snakker om at det er stor usikkerhet, at alt går så forferdelig fort om dagen. Men endring betyr per definisjon usikkerhet, og det finnes allerede en del forskningsbasert kunnskap om hvordan vi leder radikale endringer og hvordan vi kan håndtere usikkerheten forbundet med dette.

Ett skritt foran

Dette skal forskerne ta med seg inn i prosjektet, men vil selvsagt også se på hva som faktisk er annerledes i dag.

– Vi tror vi kan finne mye nytt innen øko-system-tenkning, hvor en bedrift har en rekke store og små samarbeidspartnere, gjerne på tvers av bransjer.  Mens vi ser at bedrifter prøver å sikre innovasjon er omstilling gjennom slike økosystemer ikke blitt forsket så mye på.

Stensaker planlegger å sette i gang det nye prosjektet allerede i mai 2019 og sier at de som en norsk forskningsgruppe har endel fordeler.

– Norge ligger langt framme på bruk av teknologi. Vi ser at bedrifter og sluttbrukere tar i bruk ny teknologi raskt, og det gjør også at vi kan være tidlig ute med forskningen vår. I tillegg opplever vi at vi gjennom denne typen prosjekter får et helt unikt samarbeid med bedrifter som gir oss tilgang til data og kunnskap forskere i andre land drømmer om.