Investerer i bærekraft – men hvilke effekter har det?

PE og bærekraft
Susanne Gløersen (SustainableInsight), bærekraftansvarlig Anna Follér (AP6), leder Erwann Le Ligné (InvestEurope's Responsible Investment Roundtable), Frances Eaton, juridisk og compliance direktør i Nysnø Klimainvesteringer, Rebecca C. Svensøy, juridisk direktør i FSN Capital Partners AS og seniorrådgiver Alexander Oliver Berg (Cicero).
Av Sigrid Folkestad

5. desember 2019 10:55

Investerer i bærekraft – men hvilke effekter har det?

Investorer over hele verden går etter klimavennlige løsninger. Veksten i grønn finans stiger i ekspressfart. – De spør seg nå hvordan de kan synliggjøre effektene av sine investeringer, sier NHH-forsker Carsten Bienz.

– Globalt ser vi at bærekraftige investeringer endrer landskapet. Stadig flere PE-fond går inn i selskaper med bærekraftprofil. Deres utfordring er: Hvordan skal de måle effektene - og kommunisere det, sier Carsten G. Bienz.

Bienz er førsteamanuensis ved Institutt for finans og leder for Argentum Centre for Private Equity, NHH. Fredag forrige uke arrangerte NHH, SustainableInsight og Nysnø Klimainvesteringer seminaret CLIMATE INTEGRATION - REPORTING VS ACHIEVING, i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening. 

Carsten Bienz og Frances Eaton
Finansforsker og leder for The Argentum The Argentum Centre for Private Equity (NHH) Carsten Bienz og Frances Eaton, juridisk og compliance direktør i Nysnø Klimainvesteringer. Foto: Siv Dolmen

Svenske pensjonsfond AP6

– Skal vi klare å løse bærekraftproblemene, er vi avhengig av at eiere og ledelse i bedrifter integrerer bærekraft i sine forretningsmodeller. Det er første steg, sier Bienz.

Susanne Gløersen i SustainableInsight var en av initiativtakerne til seminaret. Hun viser blant annet til Anna Follér, bærekraftansvarlig i det svenske offentlige pensjonsfondet AP6. Dette fondet investerer kun i private equity; bedrifter som ikke er på børs. 

I 2014 startet AP6 å måle CO2-avtrykket i sin portefølje, forteller Follér. Dette er et redskap som AP6 bruker for å sikre høyere transparens rundt CO2-utslipp i selskaper som ikke er på børs. AP6 integrerte klimahensyn i selskapsgjennomgang og oppfølging av lederne i PE-selskaper lenge før det ble vanlig.

Anna Follér på seminaret, som var organisert av NHH, Nysnø og Susanne Gløersen (til høyre) fra SustainableInsight, i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening.
Anna Follér fra det svenske pensjonsfondet AP6 på seminaret, som var organisert av NHH, Nysnø og Susanne Gløersen (til høyre) fra SustainableInsight, i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening. Foto: Siv Dolmen

Åpen om porteføljens CO2-utslipp

– Det var et stort trykk fra både eier og andre interessenter i samfunnet om at AP-fondene skulle være mer gjennomsiktige rundt CO2-utslipp i sin portefølje. Vi spurte oss selv den gang, om hvilke muligheter vi hadde for å svare på disse forventningene som våre kusiner i AP-fondene gjør på noterte aksjer, sier Anna Follér.

– Setter dere mål på CO2-avtrykket? 

– Vi setter ikke mål på senkning av CO2-avtrykket i porteføljen, det kan vi ikke gjøre, da ville vi fått feil insitament. I en PE-portefølje kan enkeltsalg og/eller oppkjøp få stor påvirkning på CO2-utslippet i porteføljen, på grunn av forandringen i bransjeallokering, sier bærekrafteksperten i AP6.

Det svenske fondet ønsker transparens. De vil ha flere selskaper og forvaltere som rapporterer data på sine utslipp, og derigjennom få ned utslippene.

– Utover CO2, etterspør vi også en bredere analyse av hvordan klimaforandringer påvirker selskaper og fond i vår portefølje. Det kan dreie seg om fysisk risiko fra ekstremvær og temperaturøkning, eller regulatorisk-, markeds-, eller merkevarerisiko relatert til klima, sier Follér.

Risikoanalyse

Rebecca C. Svensøy er juridisk direktør i FSN Capital Partners AS, som er investeringsrådgiver til FSN Capital fondene og har kontorer i Oslo, Stockholm, København og Munchen.

Rebecca Svensøy
Rebecca C. Svensøy er juridisk direktør i FSN Capital Partners AS. Selskapet har etablert et team som har ansvar for bærekraftige investeringer. De har utviklet et rammeverk for å øke kunnskapen om grønne investeringer, plukke selskaper og følge dem opp. Foto: Siv Dolmen

FSN Capital har etablert et team som har ansvar for bærekraftige investeringer. De har utviklet et rammeverk for å øke kunnskapen om ESG (environmental, social, governance) som benyttes ved due diligence gjennomgang av potensielle oppkjøpsobjekter, samt i eierperioden for å følge opp porteføljeselskapene. 

Gjennom ESG rammeverk lager hvert selskap sin individuelle ESG strategi gjennom analyse og en prioriteringsøvelse. På denne måten kan porteføljeselskapene være målrettet in sitt ESG arbeid. I 2019 utviklet FSN Capital en klimamodul som inngår i ESG rammeverket. 

– Vi ønsker å oppnå flere ting med klimamodulen. Vi vil bygge kompetanse både i vårt investeringsteam, men også i porteføljen og selskapenes verdikjede. Det ene er klimarisikoen. Tåler verdikjeden til et selskap klimaendringer? Vi går gjennom hele verdikjeden, og måler det opp mot de ulike scenariene. Hvis det er områder vi ser har høyere risiko enn andre, forventer vi at selskapene lager en strategi for å håndtere risikoen.

Lønnsom og grønn private equity

Aktører innen private equity har alle muligheter til å bidra til den grønne omstillingen og samtidig tjene gode penger på det.

Det andre handler om å ta bærekraftige valg, sier Svensøy. Både fordi det er riktig, men også fordi det er god business. 

Mannen i gata

– Det ligger for eksempel mange muligheter for investorer i scenariet med en overgang til et lavkarbonsamfunn. I våre interessentanalyser, der vi ser på hva kunder ønsker seg, er det en eksplosiv endring. Mannen i gata tenker i dag helt annerledes om klima og bærekraft og hva de forventer seg av produktene de kjøper. Hvis du klarer å følge kundens ønsker og behov, er det en mulighet.

Postdoktor Lassi Ahlvik fra Institutt for samfunnsøkonomi har klimaøkonomi og bærekraft som to av sine ekspertiseområder.
Postdoktor Lassi Ahlvik fra Institutt for samfunnsøkonomi har klimaøkonomi og bærekraft som to av sine ekspertiseområder. Foto: Siv Dolmen

Bare vindusvask?

– Men er det mer enn bare vindusvask, og i så fall; hva, spør professor og klimaøkonom ved NHH Gunnar S. Eskeland, men legger til:

– Etter hvert er jeg blitt overbevist om at det er mer. Når verden blir annerledes, så er det investeringer som gjør den annerledes.

– Ja, men både regulatoriske krav og kapital kan påvirke og endre, sier Svensøy fra FSN Capital.

– Kan vi ikke alle gjøre forandringer ved slik valg som å bruke buss i stedet for bil, sier Eskeland. Noen må jo bygge disse bussene og systemene. Det er investorer som betaler, enten for å bli mer klimavennlige, eller når de unnlater å være klimavennlige.

– Tempo og faktisk handling må opp

Susanne Gløersen er en av de med lengst erfaring innenfor bærekraftige investeringer i Norge. Hun har jobbet i Carnegie, Nordea, og som bærekraftsstrateg i Formuesforvaltning, og nå i eget rådgivingsselskap; SustainableInsight. 

– Det har vært stor, nesten eksponentiell utvikling. Bærekraft og ESG`s finansielle relevans har fått solid fotfeste. Bransjen har våknet opp til «the urgency» av klimaendringer - både i form av hvordan det påvirker deres investeringer, og ikke minst den svært viktige rollen finans spiller i å drive frem endring. Finanssektoren er jo eksponert mot, og investor på tvers av, de fleste bransjene. Denne rollen og ansvaret tar de nå i økende grad, det ser vi blant annet i FN. 

«Reporting vs achieving – how to show the climate effect on capital?» Seminaret i Oslo siktet seg primært inn mot ledere innen private equity og risikokapital, investorer og rådgivere.
«Reporting vs achieving – how to show the climate effect on capital?» Seminaret i Oslo siktet seg primært inn mot ledere innen private equity og risikokapital, investorer og rådgivere. Foto: Siv Dolmen

Samtidig går det for sakte, alle kan og må gjøre mer, mener Gløersen. Dette gjelder ikke minst for eksempelvis private equity, som hun mener har hengt noe etter det noterte markedet hva gjelder bærekraft. Her er det færre aktører som har satt konkrete mål for utslippsreduksjon på tvers av selskaper, eller måler og rapporterer selskapers CO2-utslipp til investorer. 

– Mulighetsrommet fra bærekraft har blitt veldig mye tydeligere de siste årene. Da det veganske kjøttselskapet Beyond Meat ble børsnotert tidligere i år, gikk aksjekursen i taket på grunn av all investorinteressen, avslutter Gløersen.

PE-bransjen i unik posisjon til å bidra i klimakampen

– Finansbransjen kan ikke være likegyldig til klimaendringene. PE-selskaper bør ta en enda mer aktiv rolle i utviklingen av et grønnere Norge, sier finansforsker Carsten Bienz.
Frances Eaton deltok fra det nyopprettede, statlige investeringsfondet Nysnø Klimainvesteringer. Hun ser det har en stor verdi at flere investorer tar i bruk verktøy for å kartlegge bærekraft og klimarisiko i porteføljen.
– Jeg tror vi kan lære enormt mye av hverandre og utløse kraften i at kapital trekker i samme retning. Ett av Parisavtalens hovedmål er jo å vri verdens kapitalflyt til grønnere løsninger, sier Eaton.

Se presentasjoner fra Climate integration - Reporting vs. Achieving