Tre professoropprykk denne uken

Endre Bjørndal, Arnt Ove Hopland og Mario Guajardo er nye professorer ved NHH. Torsdag denne uken var den offisielle utmerkelsen. Foto: Ingrid Aarseth Johannessen
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

30. august 2019 08:35

Tre professoropprykk denne uken

Endre Bjørndal, Mario Guajardo og Arnt Ove Hopland har nå fått opprykk til professor. Alle tilhører Institutt for foretaksøkonomi.

Mario Guajardo har en doktorgrad fra NHH fra 2013. Han har til nå vært førsteamanuensis innen operasjonsanalyse ved Institutt for foretaksøkonomi.

Tittel på avhandlingen er “Joint decision making and cost sharing: Theory and applications in natural resource supply chains".

Guajardo: En svært aktiv og produktiv forsker 

Guajardos forskning er primært innen feltet operasjonsanalyse, hvor han har jobbet med temaer som transport og koalisjoner, kostnadsfordeling, tidsplanlegging, lagerstyring og auksjoner.  

Han sendte inn 15 artikler til vurdering. 14 av disse er publisert i internasjonale tidsskrifter og en er publisert i en bok.

Komiteen poengterer at Guajardo er en svært aktiv og produktiv forsker og at flere av hans artikler er på et høyt akademisk nivå.

Arnt Ove Hopland, Endre Bjørndal og Mario Guajardo  og rektor Øystein Thøgersen
De nye NHH-professorene ble gratulert og offisielt utnevnt av rektor Øystein Thøgersen. Foto: Ingrid Aarseth Johannessen

Hopland: Har produsert mange publikasjoner på få år

Arnt Ove Hopland har til nå vært førsteamanuensis innen bedriftsøkonomi ved Institutt for foretaksøkonomi. Han har en doktorgrad fra NTNU fra 2013.

Tittel på avhandlingen er "Facility management, student achievements and fiscal adjustment".

Hoplans forskning er hovedsakelig innenfor forretningsbeskatning, offentlig finansering og eiendomsforvaltning, personlig finans og utdanningsøkonomi.

Han sendte inn 15 artikler for evaluering, hvor ni av disse er publisert i internasjonale tidsskrifter, en er publisert i et nasjonalt tidsskrift og en er under vurdering i et internasjonalt tidsskrift.

Komiteen bemerker at Hopland er svært produktiv og har produsert mange solide akademiske publikasjoner over relativt få år.

Bjørndal: Artikler på svært høyt nivå 

Endre Bjørndal har til nå vært førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. Han har en doktorgrad fra NHH fra 2002.

Tittel på avhandlingen er "Cost Allocation Problems in Network and Production Settings".

Bjørndals forskning hører til feltet bedriftsøkonomisk analyse, og han har blant annet jobbet med kooperativ spillteori, samt regulering og markedsdesign i elektrisitetssektoren.

Han sendte inn 15 artikler for vurdering, hvor 10 er publisert eller akseptert i internasjonale tidskrifter, to er konferanseinnlegg og en er publisert i en bok hvor Bjørndal er en av redaktørene.

Komiteen fremhever at Bjørndal er en aktiv og produktiv forsker og at flere av hans artikler er på et svært høyt nivå.