Lærer barna mer når skoler innfører iPad? Nei!

Bilde av ipad og Tor W. Andreassen.
Når man er på nettbrettet eller mobilen, er man ikke til stede i gode venners lag. Slik sett blir et sosialt medium usosialt, mener professor Tor W. Andreassen. Foto: NHH og Pexels v. Pixabay.
Innlegg

22. august 2019 14:33

Lærer barna mer når skoler innfører iPad? Nei!

Skadevirkningen er større enn gevinstene, skriver professor Tor W. Andreassen i Aftenposten.

I A-magasinet 16. august tar Aftenposten opp en svært viktig problemstilling: Lærer barna mer når skoler innfører Ipad?

Fordi skadevirkningen er større enn gevinstene, mener jeg nei!

La meg begrunne.

Hardkoder vaner

Apple-gründer Steve Jobs og Microsoft-gründer Bill Gates må ha hatt en intuisjon om skjermteknologiens skadevirkninger da barna deres i svært liten grad fikk bruke PC, nettbrett, mobiltelefon og internett. Men hva var det de skjønte, som vi andre ikke skjønte?

Som foreldre ser vi at våre barn bruker mye tid foran skjermer: TV, mobilen, spill, chat og sosiale medier. At våre barn sier eller tenker det samme om oss, liker vi ikke å høre. En ting er at vi som foreldre er rollemodeller for våre barn og at de derfor kopierer vår mobilbruk. En annen er at mange foreldre kjøper PC og nettbrett og har internett-tilgang etter sterk oppfordring fra skolen og politikere for å unngå en kløft mellom dem som har og dem som ikke har.

Tanken er og var at det er et ubetinget gode å bruke PC i undervisningen og for å løse oppgaver hjemme og på skolen. Klasserommene er blitt fylt opp av skjermteknologi – også i lunsjpausene, hvor en rekke barn får se på nyhetsoppdateringer tilpasset barn, på TV i klasserommet.

Bruken av skjermteknologi i og utenfor skolesituasjonen bidrar til å hardkode vaner – noe som gjør at man uten å reflektere over det, griper til mobilen straks det er et ledig eller kjedelig sekund. Når hjernen blir konstant stimulert, vil den ha mer – noe som bidrar til rastløshet og ofte sosial isolasjon. Når man er på nettbrettet eller mobilen, er man ikke til stede i gode venners lag. Slik sett blir et sosialt medium usosialt.

Skadevirkninger

en artikkel i New York Times 11. februar 2018 viser det seg at oppfordringen om å bruke skjermteknologien i og utenfor skolen har skadevirkninger – ikke bare på karakterene.

For mye skjermtid virker blant annet negativt på barns evne til å oppfange emosjonelle reaksjoner hos andre, bidrar til mentale sykdommer inkludert depresjon samt øker sannsynligheten for overvekt.

I tillegg viser det seg at hjernen blir sliten og trett av å gå ut og inn av ulike oppgaver når den blir konstant avbrutt i sin konsentrasjon når elevene multitasker. Noe av barns tretthet skyldes derfor ikke bare mangel på søvn.

Ifølge noen studier leder økt TV-titting og bruk av spill til konsentrasjonsproblemer for barn. Barn som tilbringer tre timer eller mer foran TV-en pr. dag, har 30 prosent større fare for å få konsentrasjonsproblemer i forhold til barn som ikke ser på TV.

Det var dette Steve Jobs og Bill Gates skjønte.

Sosiale kløfter

Det paradoksale er at eventuelle sosiale kløfter ikke går mellom dem som har eller ikke har tilgang til PC, nettbrett og internett, men mellom dem som bruker mye eller liten tid med slik teknologi.

I fremtiden er det barn av foreldre – ofte de mindre privilegerte – som kjøper skolens og politikernes argumenter om å sikre barnas bruk av ulike skjermteknologier, som vil lide. Ironien i dette er at slike foreldre ønsker som alle andre foreldre kun det beste for sine barn.

Foreldrenes utfordring nå er å ta kampen med barna for mindre skjermtid. Let the games begin!

Kronikken ble publisert i Aftenposten 21. august 2019.