Thina Saltvedt ber skipsnæringen ta grep

Finansanalytiker Thina Saltvedt i Nordea mener skipsindustrien i større grad må jobbe for å finne og integrere bærekraftige løsninger.
Finansanalytiker Thina Saltvedt i Nordea mener skipsindustrien i større grad må jobbe for å finne og integrere nye bærekraftige løsninger i virksomheten. Foto: Sigrid Grøm Bakken/NHH.
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

25. april 2019 11:37

Thina Saltvedt ber skipsnæringen ta grep

Finansanalytikeren utfordret shippingaktører på konferanse i Bergen. – Bransjen må tenke nytt og ta ansvar for å utvikle bærekraftige løsninger. Dere kan ikke vente. Endring må skje og tiltak må komme nå, sa hun.

24. april var rundt 150 norske og internasjonale aktører fra skipsnæringen samlet til konferanse i Bergen. Under tittelen «LeaderShip 2019» møttes bransjen for å diskutere hvordan aktørene skal posisjonere seg, utfordre og skape ny teknologi i fremtiden.

Klimaendringene er blant de største utfordringene bransjen står overfor. Innen 2050 skal utslippene være halvert og temaet bærekraft ble bredt dekket.

Analysesjef for bærekraftig finans Thina Saltvedt i Nordea presiserte viktigheten av å prioritere løsninger som imøtekommer dagens behov, og som samtidig unngår å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner.

– Selskaper som ikke tar hensyn til bærekraft vil gå glipp av store gevinster. Kunder og investorer etterspør i stadig større grad bærekraftige løsninger. Særlig er de opptatt selskapers holdninger for å ivareta miljø og klima, sa hun.

Les også:

– Vårt mål er at shipping skal være i tet

– Dere representerer en næring som vet alt om hvor hardt et oljeprisfall kan ramme. Men nå er den verste krisen over, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på NHHs shippingkonferanse i Bergen.

– Tenk nytt

Saltvedt kom med en tydelig oppfordring til deltakerne i salen om å løfte blikket, tenke langsiktig og endre fokus - umiddelbart.

– For å sikre et bærekraftig samfunns- og næringsliv er dere nødt til å handle nå. Bransjen kan ikke vente med å gjennomføre tiltak. Dere må tenke nytt og ta ansvar for å utvikle bærekraftige løsninger. Dette kan ikke vente. Endring må skje og tiltak må komme nå, sa hun.

Statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet delte Saltvedts synspunkt.

– Bransjen gjør allerede en god jobb, men dersom vi skal klare å løse fremtidens klimautfordringer, må aktørene må styrke innsatsen. Skipsindustrien i lengre tid vist seg å være omstillingsdyktige, til tross for at det ofte har smertet. Jeg er derfor sikker på at de vil klare også denne utfordringen, sa han.

Øystein Thøgersen og Jens Frølich Holte.
NHH-rektor Øystein Thøgersen (t.h) åpnet shippingkonferansen. Statssekretær Jens Frølich Holte snakket om global handelspolitikk sin påvirkning på norsk økonomi. Foto: Sigrid Grøm Bakken/NHH.

Ikke grunn til uro

Shippingkonferansen er et årlig arrangement i regi av NHH, Maritime Bergen, Bergens Rederiforening, WISTA Norway og Ship Young. NHH-rektor Øystein Thøgersen åpnet konferansen og ga deltakerne et innblikk i den nåværende økonomiske situasjonen i verden.

– Det er ikke grunn til stor bekymring per dags dato. Det brede makroøkonomiske bildet er ikke dårlig nå. Det er grunn til optimisme, sa han.

Skipsnæringen har fortsatt store utfordringar etter å ha halvert omsetningen som følge av oljeprisfallet i 2014. Nå peker imidlertid pilene oppover. 

Norges Rederiforbund leverte ny konjunkturrapport i begynnelsen av april til statsminister Erna Solberg. Den viser at 2019 ser ut til å bli et år med økt vekst, med prognoser på om lag 240 milliarder kroner på samlet omsetning.

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund
Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund påpekte at shippingnæringen er dyktige på å gjennomføre vellykkede endringsprosesser. - Markedet kommer og går, men vi vil alltid evne å omstille oss. Det ligger i vårt DNA, sa han. Foto: Sigrid Grøm Bakken/NHH.