NHH lanserer klippekort-utdanning

Erna Solberg på Høyres landsmøte.
Erna Solberg ber arbeidstakere oppgradere kompetansen - hele livet. – Dersom «alle» i fremtiden skal fornye kompetansen, må norske universitet og høyskoler gjøre videre- og etterutdanning attraktivt, relevant og lett tilgjengelig, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

19. april 2019 20:37

NHH lanserer klippekort-utdanning

Erna Solberg etterlyser påfyll av utdanning gjennom yrkeslivet for å møte fremtidens kompetansebehov. NHH mener «shopping» av fag kan være løsningen.

Statsminister Erna Solberg vil sikre at næringslivet får kompetansen de trenger i fremtiden. Under Høyres landsmøte i mars etterlyste hun påfyll av utdanning flere ganger gjennom et yrkesliv.

– Kompetanse kan gå ut på dato, og vil oftere gjøre det i fremtiden. Da må vi fornye kompetansen, slik at ingen i vårt arbeidsliv går ut på dato, sa statsministeren i sin tale.

Solberg er ikke alene om å fremme behovet om livslang læring. Tidligere i vinter sa McKinsey-topp Dominic Barton at måten nordmenn utdanner seg på er gammeldags. 

– Folk vil le av oss om 20 år og si: Er dere seriøse? Sluttet dere virkelig å studere da dere var 24 år?, sa Barton til Dagens Næringsliv.

Eirik Sjåholm Knudsen underviser på MBA-program.
Kurset har anerkjente forelesere fra NHH og næringslivet. Her underviser NHH-professor Eirik Sjåholm Knudsen. Foto: Ove Sjøstrøm og Helge Skodvin.

Les også:

De er fremtidens fintech-ledere

NHH har jobbet i over ett år med en videreutdanning som møter finansnæringens kompetansebehov. 29. november startet 30 personer på Norges første rene Executive MBA i fintech.

Kjapp, relevant kunnskap

Business Upgrade

  • «Business Upgrade» startet som et prøveprosjekt i 2018 og er utviklet i samarbeid med Econa.
  • 25 deltakere er hittil påmeldt i år.
  • Programmet inkluderer fersk forskning og praksis fra finans, samfunnsøkonomi, innovasjon, strategi og ledelse.
  • Utdanningen passer for ledere som ønsker å fornye kompetansen, men som anser MBA som et for krevende utdanningsløp.
  • Programmet gir stor valgfrihet og fleksibilitet, da deltakerne kan velge fritt mellom ni ulike moduler. Introduksjonsmodulen om strategi er den eneste obligatoriske.
  • Eksempler på øvrige moduler er: Strategisk analyse og teknologisk endring, Innovasjon og nye forretningsmodeller, Finans i en digital verden og digital markedsføring. Disse kan tas i den rekkefølgen og i det tempoet studenten ønsker.
  • Programmet er eksamensfritt og gir ikke studiepoeng. Selve undervisningen i hver enkelt modul går over to dager, men studentene må også gjøre arbeid i forkant.
  • Programmet har ingen tidsbegrensning, men har du først meldt deg på en modul, må du fullføre den for å få kursbevis.

En ny kartlegging av Kompetansebehovsutvalget viser at for få nordmenn fornyer kompetansen. Ifølge utvalget må alle nordmenn, uavhengig av alder, tilegne seg ny kunnskap – hele livet.

– Norsk arbeidsliv endrer seg raskt; enkelte jobber blir borte, og nye kommer til. I tillegg skjer det stadig endringer i arbeidsoppgavene våre, som følge av eksempelvis ny teknologi. Det gir et økt behov for læring, sier NHH-professor og medlem av Kompetansebehovsutvalget Kjetil Bjorvatn.

I mer enn femti år har Norges Handelshøyskole (NHH) tilbudt ulike videre- og etterutdanningsprogram (NHH Executive). Et økt behov for livslang læring innebærer imidlertid at norske utdanningsinstitusjoner i fremtiden må tenke nytt i måten de utformer programmene, sier rektor ved høyskolen.

– Dersom «alle» i fremtiden skal fornye kompetansen, må norske universitet og høyskoler gjøre videre- og etterutdanning attraktivt, relevant og lett tilgjengelig for folk, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen.

– Det holder ikke lenger med én billett til utdanning. Norske arbeidstakere må stadig oppgradere egen kunnskap. Det styrker både arbeidstakeren og næringslivet, sier han.

Ny klippekort-utdanning

Høyskolen lanserer derfor nå en klippekort-utdanning – «Business Upgrade». Profilen er utarbeidet i tett samarbeid med interesseorganisasjonen Econa, og er rettet mot siviløkonomer som trenger oppdatert og relevant kunnskap – kjapt.

Administrerende direktør Dag Mevold i BNP Paribas Cardif Skadeforsikring deltok på programmet i fjor, da det var et prøveprosjekt. Raske endringer og økt konkurranse i hans bransje påvirker jobben og ny kunnskap var nødvendig.

– Jeg tok programmet, fordi jeg trengte å komme meg a jour – raskt. Jeg ønsket fleksibilitet og å fordype meg i innhold av høy kvalitet og i fag som var relevant for min stilling. Det fikk jeg med Business Upgrade, sier Mevold.

Øystein Thøgersen
NHH-rektor Øystein Thøgersen mener «shopping» av enkeltfag kan være framtiden for norske videre- og etterutdanningsprogram. Foto: Siv Dolmen

Les også:

Her er utfordringane digitaldirektørar slit med

Digitaliseringsendringar skaper ofte spenningar og motsetnader på ein arbeidsplass. Difor tilsett stadig fleire selskap eigne digitaldirektørar for å handtere utfordringane.

Kan «shoppe» moduler

Programmet gjør det mulig å «shoppe» enkeltfag. Profilen har ulike moduler, med særlig vekt på den teknologiske utviklingen. Det er obligatorisk å ta en introduksjonsmodul, men deltakerne står deretter fritt til å «shoppe» blant emner. Programmet tilpasses dermed hver enkelt person sitt behov, og det gir stor fleksibilitet og valgfrihet.

– Deltakerne forpliktes ikke til et langt utdanningsløp, men de kan fylle på med akkurat den kunnskapen de trenger, i den rekkefølgen og i det tempoet studenten ønsker. Dermed blir det enkelt å oppgradere kompetansen, sier Thøgersen.