Næringsministeren til NHH for samtaler om kapitaltilgang

Tirsdag 18. september er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på NHH i forbindelse med en høringskonferanse om kapitalmarkedet. Foto: Nærings- og fiskeridep.
Tirsdag 18. september er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på NHH for en høringskonferanse om kapitalmarkedet. Foto: Nærings- og fiskeridep.
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

12. september 2018 13:01

Næringsministeren til NHH for samtaler om kapitaltilgang

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møter NHH-forskere og en rekke næringslivstopper til åpen høring om kapitaltilgangen for bedrifter på NHH 18. september.

Førsteamanuensis i finans ved NHH, Aksel Mjøs, ledet kapitaltilgangsutvalget.
Førsteamanuensis i finans ved NHH, Aksel Mjøs, ledet kapitaltilgangsutvalget. Foto: Marit Hommedal

Kapitaltilgangsutvalget med NHH-forsker Aksel Mjøs i spissen, leverte 1. mars i år en rapport til regjeringen om næringslivets tilgang på kapital.

Rapporten slo fast at kapitalmarkedet stort sett fungerer godt, men at det er utfordringer knyttet til finansieringen av vekstselskaper som er viktige for omstillingen i næringslivet.

– Vi mener regjeringen må gjennomføre et bredt sett med større og mindre tiltak for at kapitaltilgangen skal effektiviseres, sier førsteamanuensis Aksel Mjøs, som også ledet Kapitaltilgangsutvalget.

Rapporten inkluderer en rekke anbefalinger for å styrke mangfoldet av private, risikobærende kompetente kapitalkilder, og anbefalinger for investeringer av kapital på skatteområdet.

møtes til diskusjon

– Det er veldig bra at regjeringen, i samarbeid med NHH, tar initiativ til denne høringen. Dette bidrar til debatt og sikrer at sentrale aktører blir hørt når forslagene fra utvalget skal omdannes til politikk, sier Mjøs.

Kapitaltilgangsutvalget

  • Utvalget ble nedsatt av regjeringen for å vurdere hvorvidt lønnsomme og forventet lønnsomme norske bedrifter og prosjekter har tilgang til finansiering.
  • Utvalget ble ledet av førsteamanuensis i finans ved NHH Aksel Mjøs.
  • 1. mars 2018 leverte utvalget sin rapport. Den sier at kapitalmarkedet stort sett fungerer godt, men at det er utfordringer knyttet til vekstfinansiering, særlig for virksomheter med kapitalbehov opp mot 20 mill. kroner.
  • Rapporten inkluderer flere tiltak for å styrke mangfoldet i kapitalmarkedet, og fremmer også flere spesifikke forslag for å oppnå et mer effektivt marked for kapital til vekstbedrifter. Utvalget foreslo også endringer på skatteområdet.

    Les utredningen fra kapitaltilgangsutvalget her.

Blant deltakerne er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF, sjeføkonom Øystein Dørum i NHO, og direktørene Jan Digranes og Ann Viljugrein i henholdsvis Finans Norge og Finanstilsynets bank- og forsikringstilsyn.

Sammen skal de blant annet diskutere:

  • Hva kan gjøres for å bedre tilgangen av risikokapital for vekstbedrifter?
  • Kan pensjonister tjene på å ta økt risiko i pensjonssparing?
  • Hvorvidt folkefinansiering kan og bør bli en viktig kapitalkilde for norske oppstartsbedrifter?

Rektor ved NHH Øystein Thøgersen ser frem til å høre deltakernes innlegg.

– Vi er glade for at NHH er representert i kapitaltilgangsutvalget og at vi er valgt som arena når viktige spørsmål skal diskuteres. Dette gir oss mulighet til å påvirke politikk- og samfunnsliv, sier Thøgersen.