Risiko og usikkerhet påvirker folks sparing

haugesund
I 2004 investerte Haugesund cirka 231 millioner kr gjennom Terra Securities og Citibank, med sikkerhet i framtidig utbytte fra Haugaland Kraft. Nettotapet ble på cirka 100 mill. PhD-kandidat Oddmund Berg skriver i sin avhandling om hvordan Terra-skandalen påvirket privat forbruk. Foto: wikimedia.org
Disputas

19. oktober 2018 11:23

Risiko og usikkerhet påvirker folks sparing

Oddmund Berg disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 2. november 2018 med avhandlingen «Empirical Essays on the Dynamics of Consumption and Saving».

Oddmund Berg
Oddmund Berg er PhD-kandidat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Avhandlingen til Oddmund Berg består av tre separate artikler som fokuserer på private husholdningers konsum- og sparebeslutninger.

Den første artikkelen studerer hvorvidt forskjeller i sannsynligheten for å bli arbeidsledig påvirker husholdningers sparing. Ved hjelp av registerdata dokumenteres det en positiv sammenheng mellom sparing og arbeidsledighetsrisiko. Videre viser forfatterne at det er forskjeller mellom hvilke aktiva som benyttes og hvilke aldersgrupper som er mest responsive.

Den andre artikkelen undersøker hvordan usikkerhet knyttet til kommunale finanser påvirker privat konsum. Ved bruk av registerdata og et naturlig eksperiment (Terra-skandalen), viser Berg at privat konsum reduseres når det er økt usikkerhet rundt det offentliges økonomiske fremtid.

Den siste artikkelen omhandler alkoholkonsum og sykefravær. Ved å utnytte variasjon over tid og sted i tilgangen til sterkere alkohol, representert ved Vinmonopolets utrulling av nye butikker, vises det at økt tilgang fører til økt salg. Dette settes så i sammenheng med regionalt sykefravær, og forfatterne finner at økningen i alkoholsalg leder til høyere sykefravær i disse regionene.

Veiledere:

Professor Gernot Doppelhofer (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Kjetil Storesletten (biveileder), Økonomisk Institutt, UiO

Tid og sted:

Karl Borch Aud., NHH, 2. november 2018

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Aggregate uncertainty and household behaviour: Empirical evidence in light of economic theory

Bedømmelseskomiteen:

Professor Øivind Anti Nilsen (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Christine Zulehner, University of Vienna

Professor Mette Ejrnæs, University of Copenhagen

Om kandidaten:

Oddmund Berghar vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi og knyttet til forskningssenteret Macroeconomics and Natural Resources, NHH. Han har en mastergrad fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i økonomisk analyse. Berg er i dag ansatt i SSB.

 

Kontakt:

oddmundberg@gmail.com