Chi antatt i prestisjetidsskrift

Chang-Koo Chi_
Chang-Koo Chi er svært nøgd med publisering i tidsskriftet Journal of Economic Theory, ei aldri så lita bragd av ein postdoktor, som no vert påskjøna med ein eiga NHH publikasjonsbonus. Foto: Sigrid Folkestad
Av Sigrid Folkestad

2. november 2018 16:12

Chi antatt i prestisjetidsskrift

Chang-Koo Chi har fått publisert studien «All-pay Auctions with Affiliated Binary Signals» i Journal of Economic Theory.

chi
Chang-Koo Chi, postdoktor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Foto: Sigrid Folkestad

Chang-Koo Chi er postdoktor ved Institutt for samfunnsøkonomi og forskar ved Centre for Business Economics ved NHH.

Studien «All-pay Auctions with Affiliated Binary Signals» er eit samarbeid mellom Chi, førsteamanuensis Pauli Murto og professor Juuso Välimäki, begge ved Aalto University.

Den vitskaplege artikkelen er publisert på nettstaden til Journal of Economic Theory, og er no under publisering i sjølve tidsskriftet. Dette er ein av dei høgast rangerte journalane i økonomifaget og er rekna for å vera leiande innan økonomisk teori. Difor ligg den på NHH si eksklusive liste over bonustidsskrift. Publisering i eit slikt utløyser ein bonus på 80 000 kronar til NHH-forskarar.

Er du interessert i å lese korleis Chi forklarar studien, gå til engelsk side.