Bruk følelsene på jobben

Ansatt får tilbakemelding fra leder.
Dersom en leder ikke klarer å vise følelser på en god måte i krevende situasjoner, bidrar dette til mindre effektivitet, fordi atferden ikke anses som passende, sier forsker Berit Sund. Illustrasjonsfoto: Pexels.
Av Sigrid Grøm Bakken

20. november 2018 08:04

Bruk følelsene på jobben

Forståelse for og kontroll av egne og ansattes følelser, er nøkkelen til effektivt lederskap, viser ny forskning.

– Evnen til å påvirke hvilke følelser medarbeidere har, når de har dem og hvordan de opplever og uttrykker disse, er nøkkelen til god og effektiv ledelse, sier Berit Sund, førsteamanuensis på NHH og seniorkonsulent hos IMG NORD.

Sammen med forskerkollega Synnøve Nesse ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), har hun undersøkt effektene av ledere som viser forståelse for egne og andre ansattes følelser på jobb. Resultatene ble nylig publisert i fagtidsskriftet Magma.

– Forskningen viser at ledere som forstår, tilpasser og kontrollerer sine egne og andres følelser i ulike jobbsituasjoner, oppnår bedre resultater, sier Sund.

Størst effekt i vanskelige situasjoner

Sund og Nesse har begge doktorgrader fra institutt for strategi og ledelse på NHH. Forskningen de nå har gjort viser at regulering av folks følelser er spesielt nyttig i jobbsituasjoner som får frem negative reaksjoner.

– Ledere står ofte i vanskelige situasjoner og det følger med lederrollen å håndtere disse. Dersom en leder ikke klarer å vise følelser på en god måte i krevende situasjoner, bidrar dette til mindre effektivitet, fordi atferden ikke anses som passende, sier Sund.

Løsningen er altså å jobbe med å kontrollere følelsene og tilpasse dem i ulike jobbsituasjoner.

– Ledere som klarer å skru følelsene opp og ned er bedre i stand til å oppnå selskapets mål, sier NHH-forskeren.

Les også: 

En illusjon av likhet

Vi nordmenn tror vi bor i et av verdens likeste land, men hvor sant er det?

– Utfordrende oppgave

Graden av emosjonsregulering varierer mellom organisasjoner og er avhengig av bedriftens kultur og kompleksitet, sier Sund.

– Vi finner at ledere har minst behov for å kontrollere følelser hvis de styrer én organisasjonskultur og nasjonalkultur. Ledere av store, internasjonale organisasjoner, må ofte gjøre store tilpasninger, sier hun.

Dette skyldes at organisasjonens og nasjonens kultur har betydning for hvilke følelser det er akseptabelt å vise.

– Det vil påvirke lederens spillerom for å hanskes med følelser. Emosjonsregulering er derfor en viktig, men utfordrende oppgave for ledere som jobber på tvers av ulike typer grenser, sier Sund.

Fem råd til ledere på tvers av grenser

De to forskerne har følgende fem råd for effektiv ledelse: 

  1. Kartlegg hvilke kontekstuelle grenser du krysser i din jobb, og identifiser mulige utfordringer.
  2. Utforsk disse ledelseskontekstene og hvordan følelser uttrykkes her, for eksempel hvorvidt det er akseptabelt å gi åpent uttrykk for negative emosjoner.
  3. Be om jevnlig tilbakemeldinger fra ledere og medarbeidere på din væremåte.
  4. Be om lederutvikling/coaching innen emosjonsregulering på tvers av grenser, dersom det kan gjøre deg til en mer effektiv leder.
  5. Del erfaringer med andre ledere i grensekryssende roller – gjerne på tvers av bransjer.