Skal forske på autonome skip

kongsberg maritime
Stadig flere tror nå på autonome fartøy i havn og til havs. Digitaliseringen av skipsfarten er i rask utvikling, og forskere på NHH skal studere konsekvensene av ubemannede skip. Ill.foto: kongsberg.com
Av Sigrid Folkestad

19. mars 2018 09:54

Skal forske på autonome skip

Skip som opereres helt eller delvis uten mennesker om bord er i rask utvikling. Med professor Stein W. Wallace i spissen, skal NHH-forskere studere hvor nyttig autonome type skip faktisk kan bli i framtiden.

NHHs forskningsprosjekt AutoLog har nylig fått nærmere 10 millioner kroner fra Norges Forskningsråd.

stein wallace
Professor Stein W. Wallace, Institutt for foretaksøkonomi.

– Vi skal studere hvilke positive eller negative egenskaper autonome skip har, hvilke effekter disse har på skipsflåten og hvordan de endrer de klassiske problemstillingene knyttet til skipslogistikk.

Det sier NHH-professor Stein W. Wallace, leder for Senter for shipping og logistikk, på nettsiden til den maritime klyngen NCE Maritime CleanTech.

Det er SNF (Samfunns- og næringslivsforskning) ved NHH som er prosjekteier. Partnere i AutoLog:

NCE Martime CleanTech
Wärtsilä
Fjellstrand
Monohakobi Technology Institute i Japan
University of Sydney
University of Quebec i Montreal

Om kort tid er det driftsstart på bygging av verdens første elektriske, selvkjørende containerskip, der Yara og Kongsberg Gruppen samarbeider. Ifølge Sysla skal fartøyet kunne fjerne opp mot 40 000 lastebilfrakter fra veiene, hvert år.

Parallelt med utvikling av ubemannede fartøy, skal altså forskerne se nærmere på hvordan autonome skip kan øke fleksibiliteten i nærskipsfarten med tanke på seilingsruter og rutetider, om de kan nyttes som fartøy i medisinsk tjeneste og til sist hva slags økonomiske konsekvenser de kan ha for den internasjonale handelsflåten, heter det på klyngens hjemmeside.

Wallace sier videre at forskningen kan brukes til å utarbeide nye planleggingssystemer for skipsfarten.

– Dette er et veldig spennende prosjekt og vi gleder oss til å komme i gang. Vi starter i mars med å snakke med partnerne om de ulike problemstillingene vi ønsker å belyse. På sikt vil det være et potensial for virksomheter i NCE Maritime CleanTech til å utvikle til for eksempel nye autonome lav- og nullutslippsfartøy for å løse disse problemstillingene, selv om ikke teknologiutvikling er en del av AutoLog-prosjektet, sier Wallace til nettstedet.