Konkurranse i arbeidsmarkedet

JObb
I sin avhandling «Essays on Talent Discovery and Allocation» undersøker Luca Picariello hvordan konkurranse i arbeidsmarkedet påvirker hvilke arbeidsoppgaver ansatte får. Ill-foto: pxhere.com
Disputas

1. juni 2018 09:07

Konkurranse i arbeidsmarkedet

Luca Picariello disputerer for doktorgraden ved NHH 15. juni 2018 med avhandlingen «Essays on Talent Discovery and Allocation».

Luca Picariello har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH
Luca Picariello har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Avhandlingen til Luca Picariello undersøker hvordan konkurranse i arbeidsmarkedet påvirker hvilke arbeidsoppgaver ansatte får.

I den første artikkelen spør forfatteren om det kan være fristende for en bedrift å gi ansatte arbeidsoppgaver som de ikke nødvendigvis er best kvalifisert til å utføre, men som i stedet gjør det lettere å holde på medarbeideren i konkurranse med andre bedrifter. Forfatteren viser at hvis en ønsker å bruke talenter på best mulig  måtei en bedrift, vil det beste være å organisere bedriften som et partnerskap, der partene fordeler arbeidsoppgaver og inntekter.

I den andre artikkelen utvider kandidaten analysen ved å åpne for at ansatte kan tilegne seg bedriftsspesifikk kunnskap, noe som gjør det mindre attraktivt å bytte arbeidsgiver. Dermed reduseres konkurransen om arbeidskraft. Her vil det være ineffektive insentiver til å forfremme dyktige arbeidere, gitt at bedriften ikke kan binde seg til, og kommunisere, et bestemt krav om forfremmelse i forkant. Dette vil også føre til ineffektive insentiver til å tilegne seg bedriftsspesifikk kunnskap på arbeidsplassen.

Den siste artikkelen er skrevet sammen med Marco Pagano. De studerer hvordan dagpenger kan bidra til at ansatte i mindre grad frykter usikkerhet knyttet til eget talent, at de er villige til å ta jobber der de får vist sitt talent, men som gir økt risiko for oppsigelse. 

Veiledere:

Professor Eirik Gaard Kristiansen (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi og leder for Centre for Business Economics (CBE), NHH

Professor Tore Ellingsen, Stockholm School of Economics og professor II ved NHH

Tid og sted: 

Jebsen-senteret (NHH) 15. juni 2018

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

How do firms motivate and retain knowledge workers? Theory and empirical evidence

Bedømmelseskomiteen:

Professor Trond E. Olsen (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Ola Kvaløy, Universitetet i Stavanger og professor II ved NHH

Førsteamanuensis Jin Li, London School of Economics

Om kandidaten:

Luca Picariello har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Han har master i økonomi og finans fra Universitet i Napoli Federico II og en bachelor i Policy Science, med spesialisering i økonomi, fra Universitetet i Salerno. Han har en stilling som forsker ved Center for Studies in Economics and Finance ved Napoli-universitetet.