Dynamikk mellom mennesker med forskjellige verdier

Folk gaten
I sin avhandling utvikler Øivind Schøyen adferdsøkonomisk teori og eksperimenter for å beskrive dynamikken som oppstå når mennesker med forskjellig verdier, forsøker å endre hverandre, tolke hverandre eller bestemme over hverandre. Illfoto: pxhere.com
Disputas

23. mai 2018 13:26

Dynamikk mellom mennesker med forskjellige verdier

Øivind Schøyen disputerer for doktorgraden ved NHH 4. juni 2018 med avhandlingen «Legitimacy under Dual Moralities».

Hvilken dynamikk oppstår når mennesker med forskjellige verdier møtes? Avhandlingen utvikler adferdsøkonomisk teori og eksperimenter for å beskrive dynamikken som oppstå når mennesker med forskjellig verdier forsøker å endre hverandre, tolke hverandre eller bestemme over hverandre. Sentralt står holdninger som aversjon mot tvang, vår tolkning av andres intensjoner, samt vår tendens til å innføre egne, men ikke andres, verdier. Disse brukes til å forklare fenomener som motbevegelser og politisk polarisering.

Øivind Schøyen
Øivind Schøyen, PhD-kandidat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Schøyen bruker modeller og empiri fra egne samfunnsøkonomiske eksperimenter for å belyse individuelle valg. Han analyserer historiske prosesser som reformasjonen og Sovjetunionens behandling av muslimske minoriteter for å analysere langsiktige endringer. Et eksperimentelt funn er at vi tenderer til å tolke motstand mot omfordeling som mer egoistisk motivert dersom vi selv synes omfordeling er rettferdig. I et annet eksperiment undersøker han hvordan vi forholder oss til dem som har verdier ulike fra våre egne – når vi har makt til å bestemme over dem. Data indikerer vi i liten eller ingen grad tar hensyn til andres rettferdighetssyn i situasjoner der vi kan bestemme over dem.

Veiledere:

Professor Bertil Tungodden (hovedveileder), FAIR, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Avner Greif, Institutt for samfunnsøkonomi, Stanford Universitet

Tid og sted: 

Karl Borch Aud (NHH) 4. juni 2018
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

On the future of the welfare state in a multi-ethnic society.

Bedømmelseskomiteen:

Professor Kjetil Bjorvatn (leder for komiteen), FAIR, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Anna Dreber Almenberg, Stockholm School of Economics

Professor Ragnar Torvik, NTNU

Om kandidaten:

Øivind Schøyen har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi og tilknyttet forskningssenteret FAIR. Han var ett år av doktorgraden ved University of Berkley. Han har mastergrader i statsvitenskap fra The London School of Economics and Political Science og samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo. Schøyen har mottatt et to-åring post-doc stipend fra Japan Society for The Promotion of Science til å designe nye adferdsøkonomiske eksperimenter og ny spillteori for å forstå hvordan en kan skape fred i samfunn med religiøs eller etnisk konflikt. Forskningen skal foregå ved Hitotshobashi Univesity i Tokyo i samarbeid med NHHs forskningssenter FAIR, Statsvitenskapelig institutt ved Universitet i Oslo og Samfunnsøkonomisk Insitutt ved Stanford Universitet.

Kontakt:

Oivind.Schoyen@gmail.com