Fredrik (27) fører Schibsted inn i fremtiden

Fredrik Haga
– I fremtiden vil teknologi spise seg inn i flere og flere sektorer. Det vil derfor være essensielt for alle, inkludert økonomer, å øke sin teknologiske kompetanse, sier Fredrik Haga i Schibsted.
NHH Av Sigrid Bakken

28. juni 2018 13:11

Fredrik (27) fører Schibsted inn i fremtiden

Ledelsen i Schibsted lytter til Fredrik Haga når selskapet skal avgjøre hvilke teknologitrender de skal satse på.

– Blockchain vil på lang sikt føre til fundamentale endringer i økonomien og måten vi finansielt samhandler med hverandre på, sier tidligere NHH-student Fredrik Haga.

En blockchain er en digital, åpen og delt bokføring av eierskap som kan brukes i finansielle transaksjoner. Haga mener teknologien vil forandre livene våre like dyptgående som internett gjorde i sin tid.

NHH satser på nye teknologifag

Næringslivet er i kraftig endring. Digitalisering og teknologi åpner nye dører for økonomene. NHH har allerede etablert en rekke nye kurs på disse feltene og flere er på vei.

– Med internett gikk vi fra å sende brev i posten til å sende e-post, men det var det åpne internett som virkelig endret verden. I banksystemet har vi gått fra å betale regninger i banken, til å «vippse» penger, og nå har vi også programmerbare penger. Selv om mange ikke forstår konseptet med blockchain ennå, vil det bli like viktig som internett. Utviklingen vil ta tid, men de potensielle implikasjonene er enorme, sier Haga.

Viet fritiden til blockchain

Det var på masterstudiet ved NHH at 27-åringen fikk øynene opp for blockchain. I 2015 var begrepet relativt ukjent, men Haga ble nysgjerrig på teknologiens muligheter og utfordringer.

– Blockchain reiste en rekke interessante problemstillinger og dype spørsmål – hva er egentlig penger, og bør vår tillit når det gjelder penger ligge hos teknologien eller finansielle institusjoner? Dette var spørsmål jeg og mange andre ikke hadde tenkt på før, sier Haga.

Siden den gang har han viet store deler av fritiden sin til å forstå de komplekse sidene ved blockchain. Haga er også aktiv deltaker i samfunnsdebatten om temaet og gradvis har han bygget opp en spesialisert kompetanse på feltet.

TENKE NYTT

I januar i år fikk han stillingen som trend manager for blockchain i medieselskapet Schibsted – en stilling ingen har hatt før han.

Imponerer professorene

Den ferske doktorgradsstudenten Charlotte B. Evensen (27) roses opp i skyene av forskere ved NHH. Takket være tydelig professorovertalelse søkte hun jobb som stipendiat, og fikk den.

– Jeg er stolt over å satt blockchain på agendaen i Schibsted. Det var en anerkjennelse om at dette er noe selskapet tar på alvor, sier Haga.

I sin nye jobb har Haga blant annet ansvar for å følge teknologiske trender. I tillegg arrangerer og gjennomfører han teknologiske eksperimenter og holder foredrag for 200 av Schibsteds ulike selskaper over hele verden.

En låt kan være avgjørende

Andres Dahl står bak Paperclip AS, et bergensbasert selskap som jobber med musikkmanagement. – Du kan sammenlikne meg med en porteføljeforvalter som har spesialisert seg på en bransje.

– Jeg ønsker å forklare de tekniske aspektene ved teknologien, og om mulighetene og utfordringene ved blockchain. Verktøyene jeg gir dem, vil forhåpentligvis gjøre dem i stand til å eksperimentere med blockchain på egenhånd. Det er spennende å få muligheten til å utfordre bedrifter til å tenke nytt og til å ta i bruk nye teknologier, sier Haga.

– Kombiner økonomi og teknologi

Haga mener det er behov for økt kompetanse om bitcoin-teknologi. Siden han tok sin mastergrad i Economics ved NHH i 2014-16, har skolen styrket sin satsning på teknologi. Haga anbefaler økonomistudenter som ønsker å jobbe med blockchain i fremtiden, til å velge teknologifag.

– I fremtiden vil teknologi spise seg inn i flere og flere sektorer. Det vil derfor være essensielt for alle, inkludert økonomer, å øke sin teknologiske kompetanse. Jeg er overbevist om at blockchain vil forandre blant annet finansnæringen, og dersom du ønsker å ta del av den reisen, må du velge teknologifag, sier han.

Hagas råd til økonomer med

teknologisk interesse:

  • Tør å gå din egen vei, det finnes nok av tradisjonelle finanshoder
  • Lær om blockchain på internett. Det finnes utrolig mange digitale ressurser om blockchain. En stor del av kunnskapen min har jeg fått ved bruk av Twitter, Medium, Reddit, YouTube og andre åpne kilder på nettet
  • Ikke vær redd for å uttrykke dine meninger og ta diskusjoner med folk som er uenig

Starten på noe stort

Nær 99 prosent av studentene får relevant jobb når de er ferdig utdannet. Kanskje ikke så rart at NHH ligger i søkertoppen i Norge?