NHH satser på nye teknologifag

Frid Helén Hop og Michael Stornes. Foto: Hallvard Lyssand
Studentene er glade for NHHs satsing på nye kurs innen teknologi og innovasjon. - Det handler om å være relevante i et skiftende arbeidsmarked, sier fagpolitisk ansvarlig for studentforeningen. Frid Helén Hop og masterstudent Michael Stornes. Foto: Hallvard Lyssand
NHH

21. mars 2017 12:26

(oppdatert: 14. november 2017 12:31)

NHH satser på nye teknologifag

Næringslivet er i kraftig endring. Digitalisering og teknologi åpner nye dører for økonomene. NHH har allerede etablert en rekke nye kurs på disse feltene og flere er på vei.

Tekst: Ove Sjøstrøm

Det er viktig å forstå samspillet mellom teknologi, økonomi og ledelse i et næringsliv i rask endring.

– Uansett om du skal jobbe i en privat bedrift eller i offentlig virksomhet, bør du ha denne forståelsen, sier Michael Stornes, masterstudent på Norges Handelshøyskole (NHH).

– Mange vil ha digitale hoder i dag. De tradisjonelle jobbene forsvinner. Roboter og algoritmer overtar. Hvis du ikke forbereder deg på endringene, eller skjønner hva som skjer, kan du fort bli utdatert på arbeidsmarkedet, slår 24-åringen fast.

Inn i fremtiden

NHH-studenten har tatt et digitaliseringskurs som en del av masteren i økonomi og administrasjon. Det nye kurset hadde oppstart vår 2017.

– Alle burde ta digitaliseringskurset. Det har gitt meg en ny måte å tenke på. Jeg har tilegnet meg forståelse for hvordan endringer skjer. Bare tenk på de «disruptive» forretningsmodellene som Google, Airbnb og Uber baserer seg på. Slike forretningsmodeller snur opp ned på hele bransjer, sier han, og tror på nye jobber med nytt innhold for økonomer:

– Store teknologibedrifter satser hardt på å «disrupte» seg selv og utvikle ny teknologi for å komme utviklingen i forkjøpet. Her spiller økonomene en viktig rolle.

Teknologifag på NHH

Digitalisering og teknologi på bachelornivå

 • Databehandling for økonomer
 • Business Intelligence (nytt valgfag fra våren 2017).

Digitalisering og teknologi på masternivå

 • Financial Engineering (nytt kurs våren 2016)
 • Applied data analysis for firm strategy and competition (nytt kurs våren 2016)
 • Applied programming and data analysis for business (nytt kurs fra høsten 2016)
 • Digitalisering (nytt kurs våren 2017)
 • Programming with Applications in Finance (nytt kurs våren 2017)
 • Quantitative Investments (nytt kurs våren 2017)
 • Applied Textual Data Analysis for Business and Finance (nytt kurs høsten 2017)
 • Big Data with Applications to Finance (nytt kurs høsten 2017)
 • Fin Tech (nytt kurs høsten 2017)

Business Analytics, ny spesialisering på masterprofilen i Økonomisk styring fra høst 2017.

Business Analytics består blant annet av fire obligatoriske kurs:

 • Applied programming and data analysis for business
 • Predictive analytics with R (nytt kurs)
 • Decision modeling in business
 • Simulation of business processes

Innovasjon og entreprenørskap på masternivå

 • Global business Venturing (nytt kurs fra høsten 2016)
 • Innovation School (nytt tilbud fra sommeren 2017)
 • New Business Development (høst 2017), ny støtteprofil i innovasjon og entreprenørskap.

Nye kurs og fag

NHH trapper opp satsingen på nye fag og kurs rettet mot et næringsliv og et arbeidsmarked i rask endring, forteller professor og viserektor for forskning ved NHH, Helge Thorbjørnsen.

– Målet er å gi studentene bredere basiskunnskap og god teknologiforståelse. Dette er kunnskap som gjør dem i stand til å lede prosjekter sammen med teknologer og IT-folk. Det handler om å snakke samme språk for å kunne drive innovasjon, forklarer han.

Og når tradisjonelle økonomiyrker forsvinner, må noen lage den nye teknologien som skal erstatte jobbene.

– Regnskaps-, revisjons- og finansbransjen ansetter stadig færre. Vi må ha økonomer som forstår endringene, og som også ser hvilke muligheter de gir, sier Thorbjørnsen.

Utviklet nettplattform

Masterstudent Stornes tok ett års pause etter endt bachelor i 2015 for å drive med innovasjon. Sammen med to kamerater har Stornes utviklet en nettbutikk for å gjøre hverdagen enklere for studenter på høyskoler og universiteter.

Å dele forelesningsnotater og eksamensbesvarelser, er en litt tungvint prosess når det meste er papirbasert.

– Vi lever i en digital verden, og har utviklet plattformen «Dokumenthandel.no» for kjøp og salg av notater og dokumenter, sier Stornes og utdyper:

– Vi har lært mye, både om oppstart av eget firma og om informasjonssikkerhet på nett.

Sommerjobb i Telenor

Digitaliseringskurset har gitt ham ny og god innsikt om endringsprosesser i en digital verden. I sommer jobbet han hos Telenor.

– Jeg blir forhåpentligvis en «disrupter». Jeg jobbet med prosjektet «New mobile services». Vi kartla muligheten for et nytt produkt. Det var spennende og lærerikt å jobbe strategisk i et tverrfaglig team, sier Stornes.

Styrker kompetansen

Satsingen på nye og utvidede teknologikurs blir møtt med begeistring hos studentlederne på NHH.

– Næringslivet etterspør mer og mer teknologisk kompetanse. For oss handler det om å være relevante i et skiftende arbeidsmarked, sier Frid Helén Hop, fagpolitisk ansvarlig for studentforeningen. Hun sitter også i utdanningsutvalget ved NHH.

– Satsingen på teknologifagene gjør oss aktuelle for flere jobber ved at vi får en bredere kompetanse. Heldigvis utvider NHH tilbudet og tilpasser undervisningen til nye krav fra næringslivet, sier hun og avslutter:

– Teknologifagene gir oss grunnmuren og tenkemåten vi trenger for å kunne ta til oss ny kunnskap, også når vi er ute i arbeidslivet. 

Flere nyheter fra NHH

Les om studietilbud på NHH