Toppforsk-midler til NHH

Kjell Gunnar Salvanes
Professor Kjell Gunnar Salvanes er leder for NHHs Toppforsk-prosjekt «Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality». – Dette vil gi ny innsikt i hvordan ulikhet og fattigdom i voksenlivet formes i barndommen. Prosjektet er særlig fokusert på hvordan foreldre oppdrar barn ulikt og hvordan det påvirker barna slik at de er ulikt skodd for skolen, sier han. Foto: Odd Mehus
NHH Av Sigrid Folkestad

31. januar 2018 07:55

Toppforsk-midler til NHH

Professor Kjell Gunnar Salvanes er leder for et prosjekt som får midler fra FRIPRO Toppforsk. Støtten gis til forskingsmiljøer som har potensial til å bli blant de internasjonalt ledende.

Onsdag denne uken offentliggjorde Norges Forskningsråd navnene på forskningsmiljøene i Norge som får midler fra FRIPRO. Totalt får 24 forskergrupper støtte i denne runden, deriblant ni ved Universitetet i Oslo. 

NHH får støtte til ett forskningsprosjekt, og det går til FAIR-senteret ved Institutt for samfunnsøkonomi: 

«Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality», som ledes av professor Kjell Gunnar Salvanes

– Prosjektet vil gi ny innsikt og informasjon om hvordan ulikhet og fattigdom i voksenlivet formes i barndommen. Prosjektet er særlig fokusert på hvordan foreldre oppdrar barn ulikt, for eksempel hvordan en bruker tid på barna og hvor mye tid en bruker. Dette kan påvirke barna slik at de er ulikt skodd for skolen. Disse ulikhet kan forsterkes eller reduseres gjennom skolesystemet slik at barna er veldig ulikt forberedt på arbeidsliv og voksenliv generelt.  I prosjektet ser vi på ulike dimensjoner av ulikhet i voksenlivet, som inntekt, utdanning, helse og arbeid, sier Salvanes. 

Forskjeller mellom gutter og jenter og menn og kvinner, er en viktig dimensjon av prosjektet. 

Feiret prestisjesenter med sjampanje

Onsdag morgen gikk flagget til topps på NHH. Sjampanjen ble hentet fram og blomstene kom på døra. Slik skulle NHHs nye prestisjesenter feires.

Prosjektet ved NHH får cirka 20 millioner kroner i finansering over fire til fem år. Toppforsk er organisert som et spleiselag der søkerinstitusjonene finansierer halvparten av beløpet som det søkes om og som Forskningsrådet innvilger. Resten dekkes av Forskningsrådet.

Ett av målene med FRIPRO Toppforsk er å bidra til at flere norske forskingsmiljøer skal kunne hevde seg i konkurransen om midler fra ERC. FRIPRO Toppforsk er utformet slik at det skal være mulig å søke både FRIPRO og ERC uten å måtte gjøre store endringer i søknaden. 

Forskningsrådet har behandlet til sammen 151 FRIPRO Toppforsk-søknader i 2017. 80 av søknadene fikk karakter seks eller sju og var kvalifisert/støtteverdige. 24 av disse prosjektene får finansiering. Det betyr at 30 prosent av de kvalifiserte søknadene og 16 prosent av alle søknadene blir innvilget.

10 mill. til nytt FAIR-prosjekt

Kan førskoleutdanning forbedre utdanningsresultatene for barna og gi mødrene bedre mulighet for å drive business? Et nytt FAIR-prosjekt i Uganda skal nå studere dette nærmere.

Katrine Løken får toppstipend

Professor Katrine V. Løken er tildelt ERC Starting Grant for prosjektet «Criminality, Victimization and Social Interactions». Fullt stipend gir over 14 millioner kroner.

CELE får europeisk millionstøtte

Gjennom NORFACE har 19 europeiske forskningsråd innvilget finansiering av to forskningsprosjekter ved NHH. Professor Kjell Gunnar Salvanes leder den ene studien og er partner i den andre.