– Hent fram gründeren i deg

Chill Out
Skal forretningsideen realiseres, må studentene ved NHH følge med, oppfordrer NHH-forsker. Nå er det mulig, med faglig støtte fra NHH, å søke Forskningsrådet om midler til å gå videre med gründerdrømmen. Ill: Øyvind Lothe
NHH Av Sigrid Folkestad

25. januar 2018 09:36

– Hent fram gründeren i deg

Forskningsrådet lokker med én million kroner til en god forretningsidé. NHH-forsker Bram Timmermans har følgende oppfordring til studentene: – Hent fram gründeren i deg og søk.

bram timmermans
Førsteamanuensis Bram Timmermans, NHH.

– Jeg oppfordrer alle studenter og studentteam som har en forretningsidé til å søke, sier Bram Timmermans, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse. Han forsker på innovasjon og entreprenørskap ved NHH.

Kvinnelig prosjektleder

Studententreprenørskap (STUD-ENT) er en nasjonal konkurransearena i regi av Forskningsrådet. Studenter og nyutdannede masterkandidater, i samarbeid med et universitet eller en høyskole, kan søke om å få økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- eller forskningsbaserte forretningsideer.

Et team kan bestå av studenter fra samme eller flere institusjoner. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil Forskningsrådet prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

– Hvorfor bør NHH-studentene være med i konkurransen?

– Mange forretningsideer dør tidlig fordi det er mangel på ressurser. Her stiller Norges Forskningsråd opp med én million kroner for at studentene kan klare å videreutvikle ideen, sier Timmermans.

Kvalitetsstempel

Forskningsrådets støtte til forretningsideen blir oppfattet som et kvalitetsstempel, og de som får støtte vil tiltrekke seg ekstra oppmerksomhet. Det vil i neste omgang gjøre det lettere å få flere ressurser, ifølge forskeren. 

– De som deltar, men ikke får støtte, får tilbakemeldinger på deres forretningside fra et ekspertpanel. Så det er ikke mye å tape, men desto mer å vinne når de deltar, sier han.

Millionstøtte til NHH-studenter

Gjennom selskapet CresCat ønsker tre NHH-studenter å gjøre gjennomføringen av kultur- og konferansearrangementer lettere og mer effektiv. Nå får de én million kroner fra Forskningsrådet til å utvikle ideen.

 

I samarbeid med NHH

Gitt deres ingeniørbakgrunn, er det mange fra NTNU som søker, utdyper Timmermans, men ingeniørkompetanse er ikke et «must». I fjor fikk et gründerteam fra NHH én million kroner i støtte.

– Er du og andre forskere ved NHH involvert i disse prosjektene/mulige søknadene?

– Jeg har vært med til å lage revideringen til ordningen. Hele poenget med denne konkurransen er at prosjektideen utvikles i samarbeid med undervisningsinstitusjonen.

NHH skal være prosjektansvarlig for søknaden. Selve søknaden må sendes til Forskningsrådet av administrativt ansvarlig, ansatt ved høyskolen, på vegne av studentene. NHH ved administrativt ansvarlig kan sende inn flere søknader på vegne av flere studenter/studentgrupper.

I fjor mottok Forskningsrådet totalt mottok 47 søknader. Hele 22 av disse fikk støtte.

Oppstartbedrifter skaper ikke flest jobber

Gründerpolitikk er populært blant politikerne, men det skaper ikke nødvendigvis mange nye arbeidsplasser.