NHH-bidrag til grønn økonomi

Video Av Sigrid Folkestad

2. januar 2018 09:52

NHH-bidrag til grønn økonomi

Store norske selskaper er nå på jakt etter løsninger som gir minde plastbruk og høyere gjenvinningsgrad. Tre NHH-forskere skal hjelpe dem på veien til en litt grønnere framtid.

Videoen øverst i saken er produsert av BirRenovasjon.

NHH, Orkla og BIR har gått inn i et forskningssamarbeid om sirkulære forretningsmodeller. Det vil si: Mindre fotavtrykk ved å resirkulere, reparere, gjenbruke og digitalisere.

Det overordnete målet med samarbeidet er at dagens avfall skal bli fremtidens ressurser. Helt konkret dreier det seg om plast. Orkla og BIR forsøker begge å løse plastproblemet vi står midt oppe i. 

Bedrifter tar ansvar

– For NHH er det viktig å studere fremtidens forretningsmodeller, hvordan de skal se ut og fungere, sier førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (IRRR).

Sammen med førsteamanuensene Sveinung Jørgensen fra IRRR og Siv Skard fra Institutt for strategi og ledelse, skal han gjennomføre empiriske studier på forretningsmodeller. 

– En av trendene vi ser nå, er at fremtidens forretningsmodeller vil bli mer sirkulære. Vi ser at bedrifter begynner å gå bort fra den tradisjonelle lineære tankegangen og tar ansvar for en større del av verdikjeden. Dette er et kjempespennende forskningsprosjekt, sier Pedersen.

Lønnsomt

– Vi vet ikke hvordan veien ser ut enda, men jeg føler meg ganske trygg på at vi er på vei til en sirkulær fremtid og at det er lønnsomme forretningsmuligheter for dem som vil være med på å skape den fremtiden, sier Pedersen.

Forskerne er i en tidlig fase av prosjektet, hvor de skisserer pilotprosjekter for 2018.

– Da vil det gjennomføres både labeksperimenter og felteksperimenter i tett samarbeid med begge bedriftene, og to eller flere masterstudentgrupper vil skrive masteroppgaver om noen av disse prosjektene allerede i vårsemesteret 2018.