Stokastiske spill

Hovedformålet med denne avhandlingen er å gi beslutningstakere i en leverandørkjede analytiske verktøy til å utforme langsiktige pris- og leveringsstrategier som tar hensyn til usikkerheten i framtidig etterspørsel.Foto: wikimedia.org
Disputas

26. februar 2018 09:50

(oppdatert: 6. mars 2018 09:50)

Stokastiske spill

Reza Azad Gholami disputerer for doktorgraden ved NHH 12. mars 2018 med avhandlingen «Essays on Equilibria in Non-autonomous Bilevel Stochastic Games».

reza gholami
Reza Azad Gholami er doktorgradskandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Hovedformålet med denne avhandlingen er å gi beslutningstakere i en leverandørkjede analytiske verktøy til å utforme langsiktige pris- og leveringsstrategier som tar hensyn til usikkerheten i framtidig etterspørsel.

De fire artiklene i denne avhandlingen foreslår generelle løsninger for forskjellige likevektproblemer i en desentralisert leverandørkjede. Beslutningstakerne må håndtere stokastisk og tidsavhengig etterspørsel, samt at varen har en begrenset levetid. Denne typen problemer har stor økonomisk betydning, da nær sagt alle varer har begrenset levetid og usikker etterspørsel.

For eksempel: Vi analyserer strategier for å erobre markedsandeler, hvor en nyetablert leverandør prøver å manipulere etterspørselen ved å tilby lavere priser i begynnelsen. Vi viser hvordan en slik strategi med lav fortjeneste i starten kan gi høyere profitt i framtiden grunnet en høyere etterspørsel.

For hvert scenario som analyseres i avhandlingen, lager vi en rekke teoremer som beviser at det eksisterer en likevektstilstand, sammen med løsningsalgoritmer for likevektene.

I de to første artiklene vurderer vi scenarioer der beslutningstakerne er risikonøytrale og maksimerer deres forventede fortjeneste i en verden med usikker etterspørselen over en flerårig (muligens uendelig) tidshorisont. Vi introduserer også etterspørselshukommelse, som betyr at historisk etterspørsel og pris påvirker framtidig etterspørsel. De resulterende likevektproblemene blir derfor svært kompliserte på grunn av den historiske avhengigheten.

Vi foreslår derfor løsningsalgoritmer med etterspørselshukommelse som kan løse opp avhengigheten mellom hver tidsperiode og gi oss numeriske resultater. Videre, viser vi at disse løsningene er delspillperfekte likevekter.

I den tredje og fjerde artikkelen, gjør vi våre foreslåtte optimeringsalgoritmer mere robuste ved å la downstream-beslutningstakeren utsette hennes pris og kvantum beslutning til etter at hun har observert et etterspørselssignal. I den fjerde artikkelen gir vi en komplett løsning, når beslutningstakerne i en leverandørkjede er bundet av en buy-back kontrakt.

Veiledere:

Professor Leif Sandal (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Professor Jan Ubøe, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Aud., 12. mars 2018, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The newsvendor model: State of the art

Bedømmelseskomiteen:

Professor Jonas Andersson (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Førsteamanuensis Zhan Pang, City University of Hong Kong
Professor Stein-Erik Fleten, NTNU

Om kandidaten:

Reza Azad Gholami har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Gholami har en master i aerodynamikk fra Tehran Polytechnic i 2007. Kandidaten har også en mastergrad fra matematisk statistikk fra Universitetet i Bergen. Han har bachelorgraden fra Universitetet i Teheran.

Kontakt:

Reza.Gholami@nhh.no