– De beste lytter til kundene

Professor Tor W. Andreassen ved NHH.
– Fellesnevnere ved selskaper som mislykkes med innovasjon er at ledere utvikler sterke organisasjonskulturer, de gir ikke slipp på nåværende teknologi, tør ikke satse og de forstår ikke kundens behov, sier professor Tor W. Andreassen ved NHH. Foto: Sigrid Grøm Bakken/NHH.
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

6. desember 2018 14:16

– De beste lytter til kundene

9 av 10 innovasjoner mislykkes innen ett år. Her er kjennetegnene ved selskaper som klarer seg.

– Norske virksomheter tenker for lite på kunden når de innoverer. Det er et problem, sier Tor W. Andreassen, leder av Center for Service Innovation (CSI) ved NHH.

Det bergenske næringsliv og tidligere NHH alumni lyttet og noterte flittig, da Andreassen og innovasjonsspesialist Stig Roar Wigestrand i AFF holdt frokostseminar om innovasjon på NHH torsdag 6. desember.

– Norske virksomheter er veldig opptatt av innovasjon, men sannheten er at svært få lykkes. 90 prosent av norske innovasjoner flopper i markedet innen ett år, sier Andreassen.

Derfor feiler de

Nyskaping er vanskelig av flere årsaker, mener NHH-professoren, og feilen ligger som regel hos lederne.

– Fellesnevnere ved selskaper som mislykkes med innovasjon er at ledere utvikler sterke organisasjonskulturer, de gir ikke slipp på nåværende teknologi, tør ikke satse og de forstår ikke kundens behov.

– En effekt av dette er at de fleste forsøk på innovasjon feiler i markedet, sier han.

Kundens behov i sentrum

Stig Roar Wigestrand i AFF har skrevet boken «Vil du lykkes med endring og innovasjon – HOLD MUNN og LYTT!». Han mener organisasjoner må forstå kundens behov, dersom de skal lykkes med innovasjonsprosesser.

– Å utvikle løsninger er enkelt, det som er krevende er å identifisere og treffe kundens behov, sier Wigestrand.

Han mener norske selskaper bruker for lite tid på å lytte til og å forstå kunden.

– De går direkte til å lage løsningen. For å oppnå suksess, er det essensielt å identifisere kundens behov, og kunden kan ha flere. Da gjelder det å konsentrere seg om ett behov, og utvikle løsninger som oppfyller dette, sier han.

LES OGSÅ: 

Sendt til California for å presentere gründeridé

Nathan J. Etefa utviklet en mobilapplikasjon da han var på utveksling. Han mener den kan bidra til å løse Portugals problemer med svart økonomi og forsøpling.
Innovasjonsspesialist Stig Roar Wigestrand i AFF
Innovasjonsspesialist Stig Roar Wigestrand i AFF sier selskaper må evne å møte kundenes behov for å lykkes. Foto: Sigrid Grøm Bakken, NHH.

Faktorer som leder til suksess

Andreassen har identifisert fem kjennetegn ved innovative virksomheter som lykkes:

  1. De leverer varer og tjenester av tilstrekkelig høy kvalitet og som møter kundenes behov.
  2. De oppleves som innovative
  3. De har en jevn strøm av innovasjoner
  4. Innovasjonene skaper aktive og positive følelser
  5. Utforsker nye måter å skape, levere, hente og kommunisere verdier på

Løsningen ligger i å lytte til kundene, slår Andreassen fast.

– Lytt til kundene, ta hensyn til deres behov – og det før innovasjonsaktivitetene allerede er satt i gang, sier han.