Katrine V. Løken får toppstipend

erc til løken
NHH-professor Katrine Vellesen Løken har fått stipend fra Det europeiske forskningsrådet. Fullt stipend fra ERC er på 1,5 millioner euro, det vil si over 14,5 millioner kroner. Kravet er «grensesprengende forskning». Foto: Odd Mehus
Av Sigrid Folkestad

13. september 2017 10:27

Katrine V. Løken får toppstipend

Professor Katrine V. Løken er tildelt ERC Starting Grant for prosjektet «Criminality, Victimization and Social Interactions». Fullt stipend gir over 14 millioner kroner.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir ikke ved dørene. Svært mange er ute etter prestisjemidlene, som innebærer langsiktig finansiering.

– Grensesprengende

Prosjektene blir normalt finansiert i fem år. Fullt stipend fra ERC er på 1,5 millioner euro, det vil si over 14,5 millioner kroner.

Kravet er «grensesprengende forskning».

Katrine Vellesen Løken, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved CELE, gleder seg over anerkjennelsen, både av tidligere forskning og det nye prosjektet innen feltet economics of crime; økonomi og kriminalitet.

– Det er veldig gøy at forskningen min blir anerkjent internasjonalt. Det blir spennende å starte på prosjektet. Dette vil åpne dørene for mer forskning på økonomi og kriminalitet i Norge, sier NHHs ferske professor.

Hun er en av forskerne i senteret FAIR, som i vår fikk status som Senter for fremragende forskning.

kriminelles sosiale nettverk

Forskningsprosjektet «Criminality, Victimization and Social Interactions» tar sikte på å forstå strukturen og årsakssammenhengene i kriminelles sosiale nettverk.

Ved å flytte fokus fra enkeltforbrytere til nettverk og grupper, kan Løkens nye forskningsprosjekt gi nye innspill til hvordan myndighetene kan jobbe for å hindre etablering av kriminelle nettverk.

– Vi ønsker å bidra i debatten om hvordan man best innordner fengselssystemer og hvordan man best mulig allokerer knappe ressurser til å bekjempe kriminalitet.

Fire forskere

Løken har med seg fire forskere i det nye prosjektet «Criminality, Victimization and Social Interactions»:

Professor Magne Mogstad (University of Chicago)

Professor Gordon Dahl (UCSD)

Førsteamanuensis Manudeep Bhuller (Universitetet i Oslo)

Postdoktor Julian Vedeler Johnsen (Universitetet i Bergen)

I tillegg til Løken, fikk fem andre norske prosjekter støtte. Midlene ligger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020.

Katrine Vellesen Løken blir NHH-professor

FAKTA:

ERC tildeler store, individuelle stipend for fremragende forskere. ERC har fire hovedsøknadstyper: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants og Synergy Grants. I tillegg finnes ERC Proof of Concept for tidligere ERC-vinnere, for å ta forskningen deres nærmere markedet (kilde: Forskningsrådet).

Les hele forskningsnytt