Derfor støtter jeg Airbnb-skatt

Airbnb
Når husholdningene blir beskattet, vil de sannsynligvis prøve å sende regningen til kundene ved at prisene på utleie stiger, skriver Tor W. Andreassen.
Innlegg

13. oktober 2017 11:12

Derfor støtter jeg Airbnb-skatt

Det er naturlig at inntekten beskattes i tråd med vanlige regler i Norge.

At regjeringen i statsbudsjettet foreslår å fjerne skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig, kan ved første øyekast virke dumt. Men det er det ikke.

Dersom vi ser dette i et delingsøkonomi-perspektiv, ønsker vi å stimulere utviklingen av dette av flere grunner.

Prisene vil stige

En åpenbar grunn er å kunne bruke ledige ressurser som hus, bil, hytte og også ledig tid, bedre. En annen god grunn er å skape likhet mellom de profesjonelle utleierne og de private utleierne som leier ut ledig kapasitet gjennom for eksempel Airbnb.

Hovedtyngden av slik utleie skjer innenfor en dag til en måned. Ved å beskatte dette som inntekt erkjenner vi at husholdningene leier ut for å tjene penger. Da er det naturlig at husholdningene bidrar til fellesskapet samtidig som inntekten på deres arbeidsinnsats beskattes i tråd med vanlige regler i Norge.

For å sette ting i perspektiv: de beløpene vi snakker om som utleiere har gjennom Airbnb, er i gjennomsnitt omlag 25.000 kroner på årsbasis. Når husholdningene blir beskattet, vil de sannsynligvis prøve å sende regningen til kundene ved at prisene på utleie stiger.

Kan virke dempende

Dette kan virke dempende på utleie av ledige rom, hus eller leiligheter og dermed det motsatte av hva man ønsker. Men da skal man tenke på hva det vil si for bomiljøet og leilighetsmarkedet at naboleiligheten hele tiden har nye leietagere.

En annen konsekvens er at leiligheter som før ble langtidsutleid nå forblir langtidsutleid og ikke blir trukket fra dette markedet til fordel for Airbnb-markedet.

Fra et balansert ståsted støtter jeg derfor Regjeringens forslag som er i tråd med vår anbefaling i delingsøkonomiutvalget.

Innlegget ble publisert på bt.no 12. oktober

Forskningsnytt fra NHH