CO2-utslipp fra transport

transport
Shiyu Yans forskingsinteresser retter seg mot miljøkonsekvenser og politikk. Hva er politikkens rolle i å beskyttet det lokale og globale miljø? Onsdag 29. november disputerer han ved NHH. Foto: pexels.com
Disputas

15. november 2017 16:19

CO2-utslipp fra transport

Shiyu Yan disputerer for doktorgraden ved NHH 29. november 2017 med avhandlingen «Automobile in Transition: An Economic and Environmental Analysis of Policies for Reducing CO2 Emissions from Transport».

Shiyu Yans forskningsinteresser retter seg mot miljøkonsekvenser og politikk. Hva er politikkens rolle i å beskytte det lokale og globale miljø?

Shiyu Yan
Shiyu Yan, stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Svært interessant fra et norsk perspektiv – men også internasjonalt – er Yans studie av hvordan engangsavgiften i Norge påvirker bilvalg, og dermed utslipp. Politikerne forandret engangsavgiften i januar 2007, slik at den vektla gram med klimagassutslipp per vognkilometer, og har siden økt denne ‘prisen’ på klimagassutslipp i nybilskattene hvert år.

Yan studerer effekten – uten å inkludere elbiler – på valg av bilmodell og segment. Modellen han bruker ekskluderer effektene av annen utvikling, slik som teknologiutvikling og politikk i Europa. Han finner at politikken forklarer hoveddelen av den kraftige CO2-slankingen vi ser i norsk nybilsalg, men også at dette er dyre CO2-reduksjoner vurdert internasjonalt. Han påpeker videre at avgiften på bilvalg ikke er så opplagt: Utslipp kan beskattes direkte gjennom drivstoffavgifter, og engangsavgiften vil skape behov for økninger i bilistenes brukerkostnader.

Yans øvrige studier dekker elbilstøtteordninger i Europa, logistikkselskapers respons på utslippspolitikk, og biodrivstoff. Studiene publiseres i gode internasjonale tidsskrifter.

Veileder:

Professor Gunnar S. Eskeland, Institutt foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Aud., NHH, 29. november 2017
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning: 

Electric vehicles versus internal combustion engines: a life-cycle assessment

Bedømmelseskomiteen:

Professor Roar Ådland (leder for komiteen), Institutt foretaksøkonomi, NHH
Professor Mikael Rönnqvist, Université Laval
Forsker Gernot Wagner, Harvard School of Engineering and Applied Sciences

Om kandidaten:

Shiyu Yan har vært stipendiat ved Institutt foretaksøkonomi, NHH. Yan har en mastergrad fra Wageningen Universitet, Nederland. Bachelorgraden har Yan fra Beijing Normal University.

Kontakt:

Shiyu.Yan@nhh.no