Almås fått opprykk til professor

almås gjesdal
– Dette er veldig gøy. Jeg setter stor pris på at det jeg gjør blir lagt merke til og verdsatt, sier professor Ingvild Almås, som her er på rektor Frøystein Gjesdals kontor for blomsteroverrekkelse. Foto: Sigrid Folkestad

20. mars 2017 10:51

(oppdatert: 20. mars 2017 15:15)

Almås fått opprykk til professor

NHH har gitt Ingvild Almås opprykk til professor. Hun er tilknyttet The Choice Lab ved Institutt for samfunnsøkonomi.

Tekst: Sigrid Folkestad

«Først av alt, det er ingen tvil om at Almås oppfyller de kvantitative kravene i NHHs retningslinjer».

Det sier komiteen i sin evaluering som ble gjort kjent i dag da Ingvild Almås fikk professoropprykk.

Lover godt

Komiteen, som besto av professorene Tore Ellingsen, Eirik Gard Kristiansen og Astri Muren, konkluderer på følgende måte:

«Samlet sett er dette en solid rekke av arbeider. Den kobles til flere forskjellige forskningstradisjoner, men ulikhet og rettferdighet er samlende temaer.

Almås har allerede på en overbevisende måte demonstrert sin kompetanse, og hennes prestasjoner lover godt for fremtiden».

– Endret syn

– Dette er veldig gøy. Jeg setter stor pris på at det jeg gjør blir lagt merke til og verdsatt. Tidligere har jeg for egen del tenkt at det å bli professor ikke har vært spesielt viktig, men jeg har endret litt syn på det. I dag er jeg veldig glad for å få opprykk til professor. Det er også bra for NHH, når vi får enda flere kvinnelige professorer, sier Almås.

39-åringen er medlem av kjernegruppen i The Choice Lab ved NHH. Hun er for tiden gjesteforsker i full stilling ved Institute for International Economic Studies, Universitetet i Stockholm. I tillegg er hun International Research Fellow ved Institute for Fiscal Studies i London.

NHH-rektor og Ingvild Almås
NHH-rektor kunne stolt overrekke blomster til NHHs nyeste professor: Ingvild Almås, Institutt for samfunnsøkonomi. Foto: Sigrid Folkestad

Almås blir en av de faglige lederne på NHHs nye prestisjesenter FAIR, som nettopp fikk status som Senter for fremragende forskning.

Økonomiske forskjeller

Almås´ forskning dreier seg i hovedsak om å utvikle en bedre forståelse av økonomiske forskjeller.

Hun har jobbet med måling av realinntekt, ulikhet og fattigdom og kilder til inntektsforskjeller med spesielt fokus på ulikhet mellom kvinner og menn. I flere av hennes forskningsprosjekter har hun studert hvilke typer ulikheter vi – voksne, ungdom og barn – er villige til å rettferdiggjøre og hvor godt den faktiske omfordelingen er utformet i lys av dette.

  • I 2008 disputerte hun for doktorgraden med avhandlingen «Essays on Economic Inequality»
  • I 2011 ble hun tildelt Norges Banks pris for sin avhandling
  • I 2012 ble Almås første nordiske kvinne som eneforfatter i American Economic Review
  • I 2013 fikk hun tildelt Nils Klim-prisen på 250 000 kroner for sitt vitenskapelig arbeid

 Et utvalg publiserte artikler:

"Willingness to Compete - Family Matters" (with A. Cappelen, K. Salvanes, E. Sørensen and B. Tungodden). Management Science, 2016

"What Explains the Gender Gap in College Track Dropout?" (with A. Cappelen, K. Salvanes, E. Sørensen and B. Tungodden). American Economic Review Papers and Proceedings, 2016

"Fairness and Family Background" (with A. Cappelen, K. Salvanes, E. Sørensen and B. Tungodden). Politics, Philosophy and Economics, 2016

"International Income Inequality: Measuring PPP Bias by Estimating Engel Curves for Food". American Economic Review, 2012

"Older or Wealthier? The Impact of Age Adjustments on Wealth Inequality Ranking of Countries" (with M. Mogstad). The Scandinavian Journal of Economics, 2012

"Adjusting for Age Effects in Cross-sectional Distributions" (with T. Havnes and M. Mogstad). Stata Journal, 2012. Link

"Measuring Unfair (In) equality" (with A. Cappelen, J. Lind, E. Sørensen and B. Tungodden). Journal of Public Economics, 2011

"Baby Booming Inequality? Demographic Change and Inequality in Norway, 1967-2004" (with T. Havnes and M. Mogstad). Journal of Economic Inequality, 2011

"Development of Fairness Preferences in Children" (with A. Cappelen, E. Sørensen and B. Tungodden). SCIENCE, 2010

"Equalizing Income versus Equalizing Opportunity - A Comparison of the United States and Germany". Research on Economic Inequality, 2008

Noen av Almås´ pågående arbeider:

"A Behaviour-based Approach to the Estimation of Poverty in India" (with A. Kjelsrud and R. Somanathan). Conditionally accepted, Scandinavian Journal of Economics.

"Measuring and Changing Control: Women's Empowerment and Targeted Transfers" (with A. Armand, O. Attanasio and P. Carneiro). Revise and Resubmit, Economic Journal

"Rags and Riches: Why Consumption Patterns Matter for Inequality" (with A. Kjelsrud). Revise and Resubmit, World Development

"The Cost of a Growth Miracle - Reassessing Poverty and Inequality Trends in China" (with Å. Johnsen). Revise and Resubmit, Review of Economic Dynamics

“The PPP Approach Revisited: A study of RMB valuation against the USD” (with Mandeep Grewal, Marielle Hvide and Serhat Ugurlu), Revise and Resubmit, Journal of International Money and Finance.

Cutthroat Capitalism versus Cuddly Socialism: Are Americans More Meritocratic and Efficiency-seeking than Scandinavians? (med B. Tungodden and A. Cappelen)..

Les artikkelen i Harvard Business Review:

«Is It OK to Get Paid More for Being Lucky?»

Les Forskningsnytt fra NHH