Ledelse i krisesituasjoner

in amenas
Avhandlingen bygger på unik tilgang på data i et multinasjonalt konsern under simulerte kriser og en reell krise – terrorangrepet på det Statoil-opererte produksjonsanlegget In Amenas i Algerie i 2013. Foto: wikimedia commons
Disputas

10. mai 2017 10:52

(oppdatert: 10. mai 2017 11:18)

Ledelse i krisesituasjoner

Synnøve Nesse disputerer for doktorgraden ved NHH 24. mai 2017 med avhandlingen «When Leadership Matters More Than Leaders: Developing a Processual Perspective on Leadership during Organizational Crises».

Organisasjonskriser, enten de trigges av industrielle ulykker, naturkatastrofer eller ondsinnede handlinger, stiller store krav til effektiv ledelse. Forskningsspørsmålet som Synnøve Nesse stiller i denne avhandlingen er: Hvordan oppstår og utøves ledelse under organisasjonskriser?

synnøve nesse
Synnøve Nesse er PhD-kandidat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Avhandlingen bygger på unik tilgang på data i et multinasjonalt konsern under simulerte kriser og en reell krise – terrorangrepet på det Statoil-opererte produksjonsanlegget In Amenas i Algerie i 2013.

Overordnet indikerer funnene at kriseledelse er mer enn individuelle ledere, og at hva en gjør som leder er viktigere enn formell rolle og posisjon. Kriseledelse er et fremvoksende fenomen, og det kan trenes effektivt med fokus på medarbeideres behov når de skal løse komplekse oppgaver under tidspress.

Den første studien i Synnøve Nesses avhandling viser at når toppledere trenes i kriseledelse, påvirker det tillit til lederen, psykologisk trygghet i teamet og effektiv krisehåndtering. Videre viser studiene av en reell krise at kriseledelse ikke er statisk, hierarkisk og basert på planer. I stedet er kriseledelse et «heterarkisk» fenomen – man tar den makt og lar den vandre – ut fra situasjonsbestemte behov. Dynamiske endringer i roller og strukturer drives frem av hvem som har kompetanse og legitimitet til å lede til enhver tid.  Det blir mulig når en har mange trente ledere, planer som åpner for improvisasjon og et miljø med tydelige normer, verdier og kultur for kriseledelse.

Funnene bidrar til ny kunnskap på fagfeltet – både innen forskning og praksis, for eksempel når det kommer til hvordan selskaper og ledere forbereder seg på fremtidige kriser.

Veiledere:

Professor Inger G. Stensaker (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Vidar Schei, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Agnar Sandmo Aud., NHH, 24. mai 2017
Prøveforelesningen starter klokken 12:15 og disputasen klokken 13:45

Tema for prøveforelesning:

Managing Crisis: Lessons from Major Disasters

Bedømmelseskomiteen:

Professor Karen Modesta Olsen (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Ann Langley, HEC Montreal

Professor Christine Pearson, Thunderbird School of Global Management

Om kandidaten:

Synnøve Nesse har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Hun er utdannet psykolog og har i flere år jobbet som rådgiver ved Falck Nutec blant annet for Statoil. Nesse har en såkalt nærings-PhD, der Norges forskningsråd (NFR) og bedriftspartnerne sammen finansierer graden - med samme vitenskapelige kvalitetsnivå som gjelder på ordinær doktorgradsutdanning. Forskningen har vært finansiert av Falck Nutec, Statoil, FOCUS programmet ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF). I dag er Nesse ansatt som forsker ved SNF.

Kontakt:

synnove.nesse@snf.no

Les Forskningsnytt fra NHH