Tor W. Andreassen fikk NHHs formidlingpris

Tor W Andreassen

9. juni 2017 13:15

Tor W. Andreassen fikk NHHs formidlingpris

Professor Tor Wallin Andreassen er tildelt NHHs pris for fremragende formidling. Prisen er på 40.000 kroner.

Andreassen får prisen for sitt aktive arbeid med formidling innen områdene innovasjon, markedsføring og delingsøkonomi.

Bygger formidlingskultur

– Juryen er imponert over evnen til å formidle på nær sagt «alle» arenaer. Prisvinneren har egen blogg, bruker sosiale medier aktivt, skriver kronikker, er en svært etterspurt foredragsholder og stiller gjerne opp i debatter i radio og tv, heter det i begrunnelsen.

Prisvinneren er professor ved Institutt for strategi og ledelse og er leder for Senter for tjenesteinnovasjon (CSI).

– Andreassen har en genuin interesse for og vilje til å spre kunnskap og innsikt i faget til et bredere publikum. Som senterleder har han fra dag én jobbet iherdig med å bygge en formidlingskultur og å få med seg flere kolleger i formidlingsarbeidet. Vinneren ser verdien av synlighet og har med personlig engasjement, entusiasme og driv viste en imponerende evne til å koble forskningstema til aktuelle samfunnsspørsmål, sier viserektor Helge Thorbjørnsen.

Premissleverandør

Juryen trekker også frem at Andreassen har vært en premissleverandør i samfunnsdebatten.

– Juryen vil spesielt trekke frem hans bidrag til debatten om delingsøkonomien. Han var en av de aller første til å kommentere den nye trenden, og tok også et tydelig standpunkt for delingsøkonomiens positive bidrag til samfunnet, sier Thorbjørnsen.

Årets jury har bestått av viserektor Helge Thorbjørnsen, politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende, kommunikasjons- og markedssjef Kristin Risvand Mo, professor Leif Sandal, professor Inger Stensaker.

Nyheter fra NHH