Spansk og engelsk språk i frihandelsavtaler

agreements
Pedro Patiño García beskriver og klassifiserer engelske og spanske spesialiserte kollokasjoner fra en rekke frihandelsavtaler, slik disse forekommer i avtaletekstene. Ill: wikimedia. commons
Disputas

20. januar 2017 13:02

(oppdatert: 20. januar 2017 13:43)

Spansk og engelsk språk i frihandelsavtaler

Pedro Patiño García disputerer for doktorgraden ved NHH 3. februar 2017 med avhandlingen «Description and representation in language resources of Spanish and English specialized collocations from Free Trade Agreements».

Det grønne skifte og hardt arbeid er to eksempler på kollokasjoner – eller vanlige samforekomster av ord. Dette er en sekvens av ord eller begreper som sammen forekommer oftere enn det som forventes.

Pedro Patiño García
Pedro Patiño García har vært stipendiat ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH.

I denne doktoravhandlingen tar Pedro Patiño García for seg spesialiserte kollokasjoner. Han beskriver og klassifiserer engelske og spanske spesialiserte kollokasjoner fra en rekke frihandelsavtaler, slik disse forekommer i avtaletekstene.

Videre presenterer Patiño García et forslag til representasjon av spesialiserte kollokasjoner. Forslaget innebærer bruk av kommentarer for koding av språklig informasjon når kollokasjoner anvendes i en teknologisk sammenheng.

Patiño Garcías doktoravhandling er en del av det EU-finansierte forskningsprosjektet CLARA, «Common Language Resources and their Applications», under NHHs delprosjekt «Harmonization of Terminological Resources». Det europeiske prosjektet er rettet mot å etablere et felles sett av språkressurser og harmonisering av disse.

Veiledere:

Professor Gisle Andersen (hovedveileder), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Førsteamanuensis Marita Kristiansen, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Professor Koenraad De Smedt, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitet i Bergen

Tid og sted:

Karl Borch Aud, NHH, 3. februar 2017
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Theoretical foundation of the concept ‘terminological analysis’ and practical realization of this analysis of three collocations extracted from the corpus used in the dissertation»

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Beate Sandvei (leder for komiteen), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Professor emeritus Heribert Picht, Copenhagen Business School

Professor Øivin Andersen, Universitetet i Bergen

Om kandidaten:

Pedro Patino Garcia har vært stipendiat ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH. Garcia har en mastergrad i Linguistics and Technological Applications fra Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) og bachelor i translasjon engelsk-fransk-spansk fra Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Kontakt:

pedrotraductor@gmail.com

forskningsnytt