Må rydde opp i delingsøkonomien

airbnb
Delingsøkonomiutvalget leverer sin rapport NOU 2017:4 "Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer" til finansminister Siv Jensen i dag. Foto: wikipedia/commons

6. februar 2017 10:00

(oppdatert: 6. februar 2017 10:41)

Må rydde opp i delingsøkonomien

Det er betydelig usikkerhet om hvilke rettigheter og plikter aktører og deltakere i delingsøkonomien har, mener Delingsøkonomiutvalget, som foreslår en rekke tiltak.

TEKST: SIGRID FOLKESTAD

Delingsøkonomiutvalget leverer sin rapport NOU 2017:4 "Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer" til finansminister Siv Jensen i dag. 

Professor Tor Wallin Andreassen.
Professor Tor Wallin Andreassen.

Utvalget, der NHH-professor Tor Wallin Andreassen er medlem, har vurdert muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien.

- Delingsøkonomien gir sterkere konkurranse, større valgmuligheter for forbrukerne og nye inntektsmuligheter for husholdningene, sier utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen i pressemeldingen fra Delingsøkonomiutvalget.

Delingsøkonomien representerer med dette positive muligheter for norsk økonomi, noe NHH-professor og leder for CSI, Tor W. Andreassen også understreker:

- I NOUen velger vi å ta på positive briller og ser delingsøkonomien gjennom dem. Likevel synes jeg ikke vi gikk langt nok i få frem DØ som drivkraft for omstilling og innovasjon. Derimot kom argumentet om bedre ressursutnyttelse og dermed det grønne argumentet, godt frem.

Alt i alt, mener Andreassen, har utvalget fått frem effekter på arbeidsmarkedet, boligmarkedet, og skattesiden.

- Noen vil kunne kritisere oss for å ikke være mer dristige i våre forslag. Mange vil også kunne kritisere oss for å ikke være fremtidsrettet nok. DØ to fremste aktører – Uber og Airbnb – er i ferd med å bli «gamle selskaper basert på gammel teknologi». Verden står aldri stille og på disse årene har det helt sikkert kommet nye, enda mer spennende løsninger. En viktig erkjennelse i NOU-en er at vi må unngå i for stor grad å beskytte det gamle mot det nye, men også tørre å beskytte det nye mot det gamle, kommenterer Andreassen.

Utvalget foreslår en rekke tiltak, deriblant

  • Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien
  • Styrket dialog og meklingstilbud på forbrukerområdet
  • Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer
  •  I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester.

Et flertall foreslår i tillegg

  • Fjerning av løyveplikten i drosjemarkedet. Hensikten er å fjerne etableringsbarrierene i markedet slik at delingsøkonomiplattformer kan operere lovlig.

 Et annet flertall foreslår

  • Økt skattlegging av korttidsutleie av egen bolig

 Les utredningen fra Delingsøkonomiutvalget her.

Forskningsnytt