23 mill til Shipping & Logistics

shipping cargo
Shipping og logistikk er sentrale forskingstema ved NHH. Centre for Shipping og Logistics viderutvikler feltet, og med de eksterne forskningsmidlene, skal forskere ved NHH og SNF sette i gang tre helt nye studier. Foto: pixnio.com
Av Sigrid Folkestad

18. desember 2017 12:01

23 mill til Shipping & Logistics

Centre for Shipping and Logistics får finansiert tre nye, store forskningsprosjekter. Det ble klart forrige uke, etter et møte i Norges Forskningsråd.

Senteret ved NHH og SNF fikk full pott hos Forskningsrådets program MAROFF i forrige uke. Shipping- og logistikkforskere ved NHH og SNF søkte om støtte til tre studier, og fikk gjennomslag for alle søknadene. Det resulterer i ny ekstern finansiering i perioden 2018 til 2021. De tre prosjektene:

  • «Smart digital contracts and commercial management» (SmartDigital). Prosjektleder Dr. Haiying Jia, SNF, NOK 12.7 million, prosjekt med Bergen Rederiforening, BIMCO, MIT osv
  • «Logistics and Economics of Autonomous Vessels» (AutoELog). Prosjektleder professor Stein W. Wallace, NOK 9.7 million, prosjekt med blant annet Wartsila, Fjellstrand, NYK
  • «Shifting Cargo to Sea with Autonomous Transport Systems» (SATS). Prosjektleder professor Gunnar S. Eskeland (prosjekteier er SINTEF Ocean)