Leadership 2019

Norsk maritim næring er en global aktør underlagt internasjonale spilleregler, og reglene er nå i endring på flere områder. Global handelspolitikk mellom tungvektere som USA og Kina er i spill, og hva betyr Brexit for norske interesser egentlig? Mer gods skal transporteres til havs, men utslippene fra verdens 70.000 skip skal halveres mot 2050 – hvordan får vi dette til?

Med internasjonal konkurranse og endrede spilleregler for shipping spør vi hvordan Bergen som Norges industrielle shippinghovedstad kan ta nye posisjoner i møte med endrede forretningsmodeller, utfordrere og ny teknologi. I Norge har maritim næring alltid båret ledertrøyen som en verdensledende havnasjon – og 24. april viser vi lederskap igjen i møte med et hav av muligheter.

For fullstendig program og mer informasjon se Leadershipbergen.no