EAA-konferansen

Program

Under den tre dagar lange konferansen skal 900 artiklar presenterast og det blir halde 9 symposium. Aktuelle tema som digitalisering, bærekraft, rekneskapsrapportering og internasjonal skattgiving står på agendaen.

Konferansen er fullteikna.

Les meir om EAA-konferansen på kongressen sine eigne heimesider.