ruteplanleggings-problem

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning: "Maritime Inventory Routing: Status og utfordringer"