ATOMTRUSSEL? SENVIRKNINGER AV RADIOAKTIVT NEDFALL FOR EN BEFOLKNING

OM WEBINARET

Professor Aline Bütikofer tilknyttet forskingssenteret FAIR ved NHH har forsket på senvirkninger av radioaktivt nedfall fra prøvesprengninger på 1950- og 1960- tallet. Noen av funnene er mer vidtrekkende enn mange er klar over. Hun vil diskutere mulige samfunnmessige konsekvenser.

Program 

09.50 Zoom-lenke åpnes
10.00 Velkommen! 
10.03

Atomtrussel – Senvirkninger av radioaktivt nedfall for en befolkning 

Professor Aline Bütikofer, NHH

10.20 Kommentarer og spørsmål 
10.30 Webinar slutt

FAIR - Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality

PÅMELDING (EVENTBRITE)

Kontakt