Ikke minste motstands vei? Konflikt og negative følelser som ressurs

Når er negative følelser en ressurs i innovasjonsprosesser?

De siste tiårene har følelser fått stadig mer plass i organisasjons- og teamforskningen. Følelser påvirker hvordan vi tenker og tar beslutninger, hvor vi retter vår oppmerksomhet, hvor mye innsats vi legger inn, og hvordan vi forholder oss til menneskene rundt oss. Mye av den tidlige forskningen på følelser i organisasjoner har fokusert på hvordan positive følelser kan bidra til nyskapning, og hvordan negative følelser kan komme i veien for innovasjon og endring: entusiasme og glede gjør oss mer mulighetsorienterte og bidrar til at vi ser nye koblinger. Frykt kan skape endringsmotstand og konflikt.

Men er negative følelser alltid et hinder? Nyere studier tyder på at både misnøye, frykt og frustrasjon kan bidra til innovasjon, heller enn å være hindre, om de håndteres på riktig måte. Negative følelser kan hjelpe oss identifiserer problemer, bidra til kritisk tenkning, og være en drivkraft for endring. Og noen organisasjoner vet å utnytte seg av dette potensialet.

Marius Jones er stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Han har Master of Science in Economics fra NTNU og tidligere jobbet som seniorkonsulent i Deloitte hvor han særlig så på lederutvikling, teamutvikling og kreativitet i organisasjoner. I sin forskning fokuser han på gruppedynamikk i startups.

Konstruktiv konfliktkultur  

Konflikter og uenighet på arbeidsplassen er ikke til å unngå. Uløste eller dårlig håndterte konflikter kan være både stressende, sykdomsfremkallende og uheldig for arbeidsmiljøet. Håndtert på en god måte kan konflikt og uenighet likevel representere en viktig ressurs og kan være en kilde til økt kreativitet, innovasjon og gode beslutninger.

Å bygge en konstruktiv konfliktkultur gir mange fordeler. Det utløser potensialet i team med stort mangfold og understøtter organisasjonens evne til å håndtere utfordringer og kompleksitet på en effektiv måte. En organisasjonskultur preget av tillit og myndiggjøring understøtter organisatorisk læring og utvikling av gode løsninger.

Gisken Holst er seniorkonsulent i AFF. Hun er psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, har selv vært leder i flere år og har også tidligere ledet Fagetisk råd i Norsk psykologforening. Gisken har bred erfaring innen arbeid med ulike typer konflikt og krevende samhandlingsrelasjoner.

Påmelding

Meld deg på alumnitreffet i Eventbrite

Registrering, kaffe og enkel servering fra kl 13.30

nhh logo AFF logo